novinky

KOŠICE – Materská škola, Humenská 51, Košice

Naša MŠ každoročne organizuje súťaž v triedach , kde sa jednotlivé detičky dopravia do škôlky na kolobežkách. Názov akcie je “ Kolobežka rýchlo bežká“ Detičky sa každoročne tešia na akciu , ktorú si spoločne so svojou triedou užijú a vyhlásia najlepšieho “ kolobežkára“ . Tento šk.rok sa kvôli pandémií súťaže konali neskôr.

NOVÉ ZÁMKY – ZŠ G.Bethlena 41, Nové Zámky

Naša škola G. Bethlena v Nových Zámkoch je veľmi naklonená aktivitám a súťažiam, ktoré podporujú zdravý životný štýl. Ten sa stáva súčasťou nás a našich rodín. S nadšením sme privítali výzvu na podporu mobility, zdravého životného štýlu a ekologickejšieho životného prostredia. Cieľom kampane „Do školy na bicykli“ bolo zminimalizovať príchody do školy na autách. Kampaň […]

MALATINÁ – Základná škola s materskou školou – Malatiná 70, Malatiná

ŠAĽA – Materská škola – 8. mája 2, Šaľa

 Tento rok sme sa druhýkrát zapojili do  kampane „Do školy na bicykli“ a rozhodli sme sa ju spropagovať aj pre širšiu verejnosť mimo našej MŠ . Pani učiteľky z triedy predškolákov sa dohodli, že sa s deťmi vyberú na cyklojazdu do mesta. Rodičia spolupracovali pri zabezpečení vhodných dopravných prostriedkov, prilieb, reflexných prvkov. 24 predškolákov sa v piatok ráno dopravilo […]

HUMENNÉ – Základná škola – Kudlovská 11, Humenné

„Keď to do svojich rúk prevezmú žiaci…!“ Do tejto kampane sa naša škola zapojila prvýkrát. Organizáciu prebiehajúcej dvojtýždňovej kampane prevzali členovia žiackej školskej rady našej školy, a to žiaci 8. ročníka. Celú kampaň  viedli v duchu „cesta do školy chutí“. Všetci tí, ktorí prišli do školy takto ekologicky, a teda na bicykli, kolobežke či inom neautomobilovom prostriedku, dostali […]

ZELENEČ – Základná škola s materskou školou – Školská 4, Zeleneč

Tento rok sa naša škola  už po druhýkrát zapojila do celonárodnej kampane Do školy na bicykli. Kampaň sa realizovala od 27. septembra do 8. októbra 2021. Cieľom akcie bolo podporiť zdravé, ekologické a bezpečné dochádzanie žiakov do škôl. Hoci názov kampane hovorí o bicykloch, našim cieľom bolo podporiť akýkoľvek zdravý a udržateľný spôsob dopravy do školy – chôdzu, […]

SKALICA – Materská škola – Dr. Clementisa 59, Skalica

Materskú školu navštevuje celkovo 563 detí, ktoré sú v triedach na šiestich elokovaných pracoviskách. Do výzvy sa zapojili i rodičia v počte 273, taktiež aj zamestnanci materskej školy (pedagogickí aj prevádzkoví) v počte 28. Výzva podporila vzťah k zdravému spôsobu života, ekologickej doprave, posilnila ochotu rodičov vzdať sa dopravy detí do materskej školy automobilom. Taktiež sa podporila […]

SADY NAD TORYSOU – Materská škola – Zdoba 162, Sady nad Torysou

Sme jednotriedna materská škola s počtom 20 detí vo veku od 3 do 7 rokov. V tomto školskom roku s nami otvorili brány školy aj deti z obecnej osady, ktoré si tak plnia povinné predprimárne vzdelávanie. Tieto dva týždne sa niesli klasicky pre jesenné obdobia,  vysokou chorobnosťou detí, začínali sme so siedmimi deťmi. Neodradilo nás to, a ihneď sme pre […]

VALALIKY – Základná škola – Hlavná 165, Valaliky

Do školy na bicykli 2021 Jazda na bicykli má na našej škole už dlhú tradíciu. Mnohí naši žiaci pravidelne využívajú bicykel na cestu do a zo školy, ale aj pri ich voľnočasových aktivitách. Taktiež viacerí naši zamestnanci sú pre nich vzorom svojím  pravidelným príchodom do práce na bicykli, kedy sa k nim  počas trvania kampane pridali aj ďalší […]

KLUKNAVA – Základná škola – Kluknava 43, Kluknava

Dňa 27.10.2021 sa aj na našej škole začala dvojtýždňová aktivita, zameraná na propagáciu zdravého životného štýlu, a to jazdou na bicykli a kolobežke. Urobiť niečo pre svoje zdravie a našu planétu nebol pre žiakov žiadny problém.  V priebehu dvoch týždňov prichádzali žiaci do školy na bicykli a kolobežke. Aktivity na našej škole boli realizované na rôznych predmetoch, so zameraním na […]
Organizátor
Partneri