KOŠICE – Materská škola, Humenská 51, Košice

Naša MŠ každoročne organizuje súťaž v triedach , kde sa jednotlivé detičky dopravia do škôlky na kolobežkách. Názov akcie je
“ Kolobežka rýchlo bežká“
Detičky sa každoročne tešia na akciu , ktorú si spoločne so svojou triedou užijú a vyhlásia najlepšieho “ kolobežkára“ . Tento šk.rok sa kvôli pandémií súťaže konali neskôr.

Organizátor
Partneri