ZELENEČ – Základná škola s materskou školou – Školská 4, Zeleneč

Tento rok sa naša škola  už po druhýkrát zapojila do celonárodnej kampane Do školy na bicykli. Kampaň sa realizovala od 27. septembra do 8. októbra 2021.

Cieľom akcie bolo podporiť zdravé, ekologické a bezpečné dochádzanie žiakov do škôl. Hoci názov kampane hovorí o bicykloch, našim cieľom bolo podporiť akýkoľvek zdravý a udržateľný spôsob dopravy do školy – chôdzu, bicyklovanie či jazdu na kolobežke.  Do kampane sa zapojilo 120 žiakov, ktorí celkovo urobili 758 jázd.

Počas 10 dní trvania súťaže sme si pripravili pre žiakov rôzne aktivity zamerané na dopravnú výchovu. Prostredníctvom internetového plánovača zisťovali najbezpečnejšiu a najkratšiu cestu z domu do školy.  Na prechádzke sme spoločne údaje overovali. Žiaci si tak rozvíjali orientáciu v dopravnom priestore svojej obce, získavali poznatky o funkciách dopravy a taktiež dodržiavaní pravidiel cestnej premávky. Na hodinách výtvarnej výchovy sa žiaci učili kresliť bicykel, spoznávať jeho časti, ale aj históriu.

Na záver akcie bolo v rámci našej školy realizované vyhodnotenie a udelené odmeny za účasť, ktoré venovala žiakom škola a BTC club Zeleneč. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka a veríme, že budú používať bicykle ako dopravný prostriedok na cestu do školy aj naďalej.

Organizátor
Partneri