SKALICA – Materská škola – Dr. Clementisa 59, Skalica

Materskú školu navštevuje celkovo 563 detí, ktoré sú v triedach na šiestich elokovaných pracoviskách. Do výzvy sa zapojili i rodičia v počte 273, taktiež aj zamestnanci materskej školy (pedagogickí aj prevádzkoví) v počte 28. Výzva podporila vzťah k zdravému spôsobu života, ekologickej doprave, posilnila ochotu rodičov vzdať sa dopravy detí do materskej školy automobilom. Taktiež sa podporila osveta v oblasti používania ochranných prostriedkov a reflexných prvkov pri jazde na bicykli. Niektorí rodičia prichádzali na bicykloch a kolobežkách v menších počtoch preto, lebo počasie ráno bolo už chladné s nižšou viditeľnosťou na ceste. Rodičia by prijali, keby sa táto kampaň konala v teplejších mesiacoch.

 Ak by ste sa detí spýtali, kto najviac jazdí na bicykli, určite by povedali, že pani učiteľka Janka, Betka, Zuzka, tety Jitka, Milka, Vierka, ktoré ozaj jazdia denne bicyklom za každého počasia, takže sú aj super vzorom pre deti. Kampaň mala na starosti Jana Jurášová, ktorá koordinovala všetky pracoviská, sama je jednou z učiteliek, ktoré denne jazdia bicyklom. Komunikácia prebiehala počas dvoch týždňov s elokovanými pracoviskami väčšinou emailom, rozposlala som elektronicky plagáty, ktoré mali vystavené všetky triedy materskej školy Skalica, aj tabuľky, kde denne poverené učiteľky zaznamenávali počty detí. Na záver som všetky tabuľky pozbierala a denný súčet som nahrala do formulára. Osveta bola u detí úspešná, učiteľky na triedach krásne deťom vysvetlili účel kampane, niektorí rodičia sa takmer na dva týždne vzdali dopravy automobilmi, aby podporili DOBRÚ VEC.

Organizátor
Partneri