SADY NAD TORYSOU – Materská škola – Zdoba 162, Sady nad Torysou

Sme jednotriedna materská škola s počtom 20 detí vo veku od 3 do 7 rokov. V tomto školskom roku s nami otvorili brány školy aj deti z obecnej osady, ktoré si tak plnia povinné predprimárne vzdelávanie. Tieto dva týždne sa niesli klasicky pre jesenné obdobia,  vysokou chorobnosťou detí, začínali sme so siedmimi deťmi. Neodradilo nás to, a ihneď sme pre tých, ktorí sa trápia doma v posteli, namaľovali veľký plagát a poslali im fotku nech sa majú na čo tešiť. Aj tí, ktorí cestujú k nám z košického sídliska, či neďalekej obce si svoje bicykle alebo odrážadlá nabalili so sebou, aby sa zúčastňovali každodenných aktivít na bicykli s nami, učiteľkami v priebehu dňa. Rómskym deťom sme zakúpili  nové odrážadlá a trojkolky. Deti sme za tú dobu naučili jazdiť v kolóne – na vychádzke sme si denne prechádzali uličky obce, na futbalovom ihrisku sme si robili preteky. Deti súťažili v skupinách podľa toho, na čom prišli – cyklisti, kolobežkári, deti na odrážadlách a na motorkách. Oboznámili sa s dopravnými značkami, sprvu  s tými v triede a pri hre Domina, následne na ceste pri vychádzkach. Tieto vychádzky boli nóvum i pre nás, učiteľky. Tým, ako sa deti v priebehu dvoch týždňov vystriedali, bolo potrebné ustriehnuť dodržiavanie dopravných predpisov všetkých našich drobcov. Výsledky však boli viditeľné, na záver sme mohli súťažiť. Súťaž sa konala v uličke obce, kade sme prechádzali už krásne ako kolóna cez prechod pre chodcov. Deti sa jednotlivo predviedli v slalome a v podlezení švihadla(„ufujazdíš si v lese na bicykli a odrazu musíš podliezť spadnutý strom“) Záver dvojtýždňovky sa končil slávnostným odovzdaním medailí, ktoré pani učiteľka vyhotovila s číslicami prvého, druhého a tretieho miesta. Všetky deti podľa toho, ako sa zapájali po celý čas, dostali jedno z tých umiestnení. Ďakujeme za túto súťaž, lebo v niesla do našej práce iskričku, motiváciu na nové spôsoby edukácie.

P.S. Mali sme v pláne návštevu dopravného ihriska v Košiciach, no túto aktivitku si vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia prenechávame na priaznivejšie časy

Organizátor
Partneri