VALALIKY – Základná škola – Hlavná 165, Valaliky

Do školy na bicykli 2021

Jazda na bicykli má na našej škole už dlhú tradíciu. Mnohí naši žiaci pravidelne využívajú bicykel na cestu do a zo školy, ale aj pri ich voľnočasových aktivitách. Taktiež viacerí naši zamestnanci sú pre nich vzorom svojím  pravidelným príchodom do práce na bicykli, kedy sa k nim  počas trvania kampane pridali aj ďalší kolegovia, ktorí vymenili kľúče od auta za zámok na bicykli.

Tento rok sme sa už po druhýkrát zapojili do kampane s názvom Do školy na bicykli. Na jednotlivých vyučovacích hodinách si učitelia pripravili veľké množstvo pracovných listov, hier, výstavu výtvarných prác, cyklotúru, monitoring,…

Na hodine nemeckého jazyka si deviataci  rozšírili slovnú zásobu na tému vybavenie a časti bicykla a naučili sa báseň o bezpečnej jazde na bicykli. Na slovenčine sa žiaci potrápili a ukázali svoju kreativitu pri vytváraní riekaniek, básničiek a tajničiek o jazde bicyklom. Matematiku si žiaci oživili riešením slovných úloh zameraných na nákup cyklistického príslušenstva, pri ktorých si precvičili základné matematické operácie a mnohí sa tiež dozvedeli reálnu hodnotu súčastí tohto dopravného prostriedku. Ani na náboženstve sme neobišli tému kampane a dôraz sme kládli na zodpovednú jazdu na bicykli, pričom pomocou rôznych úloh boli deti nasmerované na svedomitý prístup k bicyklovaniu. Hodiny fyziky boli obohatené o praktické úlohy pri vyučovaní učebnej látky – Magnety. Využitím príťažlivej magnetickej sily sme si „zajazdili“ na bicykli v bludisku plnom zákrut. Aj vyučovanie informatiky nemohlo zaostávať a naši žiaci vytvárali originálne pexeso pre našich najmenších žiakov. Šikovnosť našich prstov sme si precvičili pri modelovaní na hodinách techniky, keď sme zostrojovali modely bicykla zo ženilkových drôtikov. Hodiny výtvarnej výchovy sme zamerali na tvorbu prác s názvom Na bicykli v mojom okolí a z tých najlepších a najzaujímavejších výtvarných  prác vybraných odbornou porotou bola zorganizovaná výstavka vo vestibule školy.

Aby sa tematika kampane dotkla každého žiaka našej školy, obohatili sme si svoje triednické hodiny o jej aktivity. Počas celého obdobia žiaci všetkých tried zapisovali do pripraveného formulára spôsob dopravy do školy. Na výber mali bicykel, kolobežku, autobus, auto alebo príchod „pešobusom.“ Napriek faktu, že sme spádovou školou pre okolité obce, veľa detí prichádza k nám ekologickým spôsobom – peši a bicyklom.

V škole sme opäť obnovili záujmový útvar s názvom Cyklokrúžok. Jeho členovia sa počas  slnečného víkendu vybrali  na jazdu po cyklochodníku smerom k mŕtvemu ramenu rieky Hornád. Ani naši najmladší žiaci nezaostávali v aktivitách. V školskom klube detí si overili svoju zručnosť v jazde na kolobežkách počas zábavno-náučného popoludnia, počas ktorého si zopakovali aj dopravné značky a zásady bezpečného správania sa na cestných komunikáciách.

Myslíme, že môžeme s istotou povedať, že sa nám tento ročník vydaril. Deti si pochvaľovali aktivity spojené s týmto projektom. Aj vám dávame možnosť „previesť sa“ našimi aktivitami prostredníctvom videí, ktoré pripravili rodičia a učitelia. Už teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník tejto zaujímavej a zdraviu prospešnej kampane.

Organizátor
Partneri