HUMENNÉ – Základná škola – Kudlovská 11, Humenné

„Keď to do svojich rúk prevezmú žiaci…!“

Do tejto kampane sa naša škola zapojila prvýkrát. Organizáciu prebiehajúcej dvojtýždňovej kampane prevzali členovia žiackej školskej rady našej školy, a to žiaci 8. ročníka. Celú kampaň  viedli v duchu „cesta do školy chutí“. Všetci tí, ktorí prišli do školy takto ekologicky, a teda na bicykli, kolobežke či inom neautomobilovom prostriedku, dostali od členov žiackej školskej rady zdravé a chutné ranné občerstvenie a kompletný parkovací a poradenský servis. Členovia ŽŠR denne prichádzali do školy pred siedmou, všetko potrebné nachystali a aj napriek studeným ranným hodinám ochotne zaznamenávali pred vstupom do školy všetkých prichádzajúcich na nemotorovom dopravnom prostriedku a milým prístupom si získali veľa priaznivcov tejto akcie tak z radov žiakov, ako aj z radov rodičov a učiteľov. Naša škola je pyšná na to, ako sa dokázali naši žiaci takto dravo, samostatne a precízne postaviť k organizácii celej tejto kampane, v ktorej podnietili a motivovali mnohých svojich spolužiakov  a zamestnancov našej školy. Ich uvedomelý prístup a obhajoba takejto dopravy pri každodenných ranných rozhovoroch so spolužiakmi a rodičmi bola nanajvýš presvedčujúca a účinná.

Organizátor
Partneri