KLUKNAVA – Základná škola – Kluknava 43, Kluknava

Dňa 27.10.2021 sa aj na našej škole začala dvojtýždňová aktivita, zameraná na propagáciu zdravého životného štýlu, a to jazdou na bicykli a kolobežke. Urobiť niečo pre svoje zdravie a našu planétu nebol pre žiakov žiadny problém. 

V priebehu dvoch týždňov prichádzali žiaci do školy na bicykli a kolobežke. Aktivity na našej škole boli realizované na rôznych predmetoch, so zameraním na zvýšenie povedomia zdravého životného štýlu a ochrany životného prostredia. Žiaci prvého stupňa si precvičili a zdokonalili svoje vedomosti z dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku v areáli školy. Popoludnie strávené na bicykli a kolobežke sa deťom veľmi páčilo.

Menšiu účasť žiakov v tomto ročníku súťaže spôsobil nielen plavecký nácvik, ktorý bol realizovaný v čase súťaže, ale aj karanténne opatrenia u niektorých tried. 

Organizátor
Partneri