NOVÉ ZÁMKY – ZŠ G.Bethlena 41, Nové Zámky

Naša škola G. Bethlena v Nových Zámkoch je veľmi naklonená aktivitám a súťažiam, ktoré podporujú zdravý životný štýl. Ten sa stáva súčasťou nás a našich rodín. S nadšením sme privítali výzvu na podporu mobility, zdravého životného štýlu a ekologickejšieho životného prostredia. Cieľom kampane „Do školy na bicykli“ bolo zminimalizovať príchody do školy na autách. Kampaň sme propagovali na všetkých našich komunikačných kanáloch. (web, facebook, edupage , školský rozhlas). Nadšenie žiakov nám mierne pokazilo počasie, ktoré bolo v čase kampane dosť nepriaznivé, ale i napriek tomu mnohí prišli do školy na bicykli, kolobežke, odrážadle, ale najmä pešo.
V školskom klube detí sme usporiadali výtvarnú súťaž „Do školy na bicykli,“ premietli sme si film s dopravnou tematikou, rozprávali sme sa o bicykli ako o najčastejšom dopravnom prostriedku  a urobili súťažný kvíz na túto tému. Okrem týchto aktivít sa pravidelne zapájame aj do súťaží „Bezpečne na bicykli,“ „Európsky týždeň mobility“ a „Do práce na bicykli.“ Organizujeme besedy s dopravnými policajtmi a žiaci spoznávajú pravidlá cestnej premávky priamo v uliciach mesta.
Súčasťou školy je aj chodba dopravnej výchovy a dopravné ihrisko, ktoré využívame na praktickú výučbu našich žiakov.
Veríme, že aktivita „Do školy na bicykli“ splnila svoj cieľ, dostala sa do povedomia mnohých našich žiakov a ich rodičov a zdravší spôsob dopravy do školy a zamestnania sa stane súčasťou nás všetkých.

Monika Petrášová, koordinátor dopravnej výchovy

Organizátor
Partneri