PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
„Do školy na bicykli 2022“

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Tento štatút určuje pravidlá národnej súťaže s názvom „Do školy na bicykli 2022“ pre školy, učiteľov a žiakov zapojených škôl.

Článok 2
Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je:

 • Priniesť radosť z cesty do školy;
 • zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov;
 • povzbudenie záujmu žiakov o dochádzanie do školy na bicykli, kolobežke;
 • zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl;
 • zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave;
 • zistenie záujmu škôl o podporu dochádzania žiakov do školy na bicykli či kolobežke;
 • zistenie možností škôl v poskytovaní vhodných podmienok pre bicyklujúcich či kolobežkujúcich žiakov (aj učiteľov).

Článok 3
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

 1. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
 2. Súťaž organizuje Cyklokoalícia.

Článok 4
Pravidlá súťaže

 1. Zámerom súťaže je motivácia škôl, ktoré svojou registráciou na webovom portáli www.doskolynabicykli.sk potvrdia, že:
  1. určia osobu zodpovednú za koordináciu súťaže na škole (školský koordinátor),
  2. zabezpečia propagáciu súťaže na svojej škole s využitím všetkých dostupných médií,
  3. budú informovať o aktivitách organizovaných v rámci súťaže na webovom portáli www.doskolynabicykli.sk a na sociálnych sieťach súťaže.
 2. Registrácia bude úspešne dokončená po úplnom vyplnení a odoslaní registračného formulára na stránke súťaže.
 3. Súťaž je určená materským, základným a stredným školám, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v období od 17. októbra do 28. októbra 2022 motivovať svojich žiakov v dochádzaní do školy na bicykli a budú dokumentovať jej priebeh na svojej škole.
 4. Školský koordinátor bude sledovať a dokumentovať počet detí, ktoré počas trvania súťaže prijdú do školy na bicykli, kolobežke alebo odrážadle. Počet detí sa zapisuje za každý deň počas trvania súťaže. Na záver súťaže školský koordinátor zadá výsledné údaje do formulára na stránke www.doskolynabicykli.sk.
 5. Každá škola sa môže do súťaže zaregistrovať iba 1x. Opakovaná registrácia bude považovaná za porušenie týchto pravidiel.
 6. Vyplnením prihlasovacieho formulára každá škola potvrdzuje, že bude rešpektovať pravidlá súťaže a údaje bude poskytovať čestne a pravdivo.
 7. Vyplnením prihlasovacieho formulára každá škola potvrdzuje, že umožňuje organizátorom použiť prezentačné materiály (video, fotografie, texty), ktoré škola poskytne v rámci súťaže organizátorom, na propagáciu súťaže na webovej stránke www.doskolynabicykli.sk a na sociálnych sieťach súťaže.
 8. Každá škola má právo svoju účasť v súťaži kedykoľvek ukončiť nahlásením usporiadateľom a jej údaje budú zmazané.

Článok 5
Realizácia a termíny súťaže

 1. Termín začatia súťaže je 17. október 2022.
 2. Úlohy školy:
  • Štatutárny zástupca školy zabezpečí vyplnenie registračného formulára na príslušnej webovej stránke súťaže www.doskolynabicykli.sk.
  • Určí školského koordinátora súťaže, ktorý bude dohliadať na celkový priebeh súťaže na škole.
  • Povinné údaje prihlasovacieho formulára za školu sú:
   • názov školy,
   • sídlo školy,
   • meno poverenej osoby zodpovednej za koordináciu súťaže na školskej úrovni (školského koordinátora),
   • kontaktné údaje školského koordinátora (e-mail),
   • počet žiakov na škole,
   • potvrdenie súhlasu s pravidlami súťaže,
   • potvrdenie so súhlasom o spracovaní osobných údajov.
 3. Termín ukončenia súťaže je 28. október 2022.
 4. Pravidlá súťaže sú zverejnené na webovej stránke súťaže www.doskolynabicykli.sk.
 5. Vyhlasovateľ súťaže zorganizuje slávnostné vyhodnotenie na celonárodnej úrovni. Termín a miesto konania slávnostného vyhodnotenia budú uverejnené na webovej stránke súťaže www.doskolynabicykli.sk.

Článok 6
Súťažné kategórie

Vyhodnocovať sa budú súťažné kategórie:

 1. Najaktívnejšia škola – škola, ktorá zapojí čo najviac žiakov do súťaže. Počíta sa počet žiakov, ktorí prídu počas jednotlivých dní trvania súťaže do školy na bicykli alebo kolobežke či odrážadle. Víťazná škola každej kategórie bude určená na základe počtu žiakov dochádzajúcich na bicykli alebo kolobežke v pomere k celkovému počtu žiakov danej školy, pričom školy budú rozdelené do troch kategórií podľa veľkosti. Školský koordinátor zašle štatistické údaje za svoju školu najneskôr do 4. 11. 2022.
 2. Škola s najpútavejšou kampaňou na bicyklovanie – školy môžu vykonať sprievodnú aktivitu, ktorej cieľom by mala byť propagácia cyklodopravy. Cyklojazda, oprava bicyklov, zaujímavé prezentácie, fantázií sa medze nekladú. Škola vytvorí fotografie alebo inú pútavú prezentáciu tejto aktivity, pričom o víťaznej škole rozhodne online hlasovanie a o druhej víťaznej škole porota pozostávajúca z organizátorov a vyhlasovateľov súťaže.
 3. Cena poroty pre učiteľky a učiteľov, ktorí svojou aktivitou výrazne prispejú k priebehu súťaže na svojej škole. Výhercov určí porota pozostávajúca z organizátorov a vyhlasovateľov súťaže na základe učiteľských miniblogov (reportov) súvisiacich s témou vlastnej školy a dochádzania na bicykli.

Článok 7
Osobitné ustanovenia

 1. Informácie o školách a ich aktivitách budú zverejnené na webovej stránke www.doskolynabicykli.sk.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá sú schválené vyhlasovateľom súťaže.
 2. Štatút je zverejnený na www.doskolynabicykli.sk.
Organizátor
Partneri