novinky

Materská škola, Oravská Polhora 424

Počas týchto súťažných týždňov sme sme sa spolu s kolegynkami snažili deti (ale aj ich rodičov ) povzbudzovať  a motivovať k do vašej súťaže. Prvý týždeň nám prialo aj počasie o čom svedčia priložené fotografie. Druhý týždeň nám na Orave hojne pršalo – ale ani takéto počasie nás mnohých neodradilo ísť do MŠ na bicykli. ( Mnohí […]

Základná škola s materskou školou, Láb

Počas 2 týždňov sa žiaci ZŠ Láb zúčastnili súťaže „Do školy na bicykli“ v snahe čo najväčšieho počtu dochádzajúcich žiakov do školy na bicykli, kolobežke alebo odrážadle. Išlo predovšetkým o žiakov II. stupňa, ktorí okrem sprievodných aktivít podstupovali aj teoretickú prípravu o bezpečnosti na cestnej premávke a iné. Na záver si žiaci vyskúšali aj praktickú […]

MŠ Malinovská, Zálesie

Sme štvor triedna materská škola s počtom 84 detí v malej dedine v blízkosti Bratislavy. Aj keď sme malá škôlka so záujmom sme sa zapojili do Vašej súťaže. Súťaž sa stretla s veľkým nadšením nielen so strany detí, ale aj rodičov. Detičky, ak bolo vhodné počasie s radosťou prichádzali do MŠ na bicykli, odrážadle, či kolobežke. V pár prípadoch ich doprevádzali […]

Súkromné gymnázium Katkin Park II, Košice

Naša škola, súkromné gymnázium Katkin Park II v Košiciach sa rozhodla tento rok zapojiť do projektu Do školy na bicykli 2020. V rámci tejto kampane sme žiakom priblížili problematiku ekologickej mobility. Na škole sme vytvorili viacero aktivít, ktorými sme vzdelávali žiakov v oblasti zdravého životného štýlu a potreby pohybu, možnosťami ekologickej mobility apod.. Okrem teoretických poznatkov si mnohí […]

Základná škola, Malatiná

Na našej škole sme spojili kampaň s telesnou výchovou. Keďže sa nemôže cvičiť, za priaznivého počasia deti skúšali svoju šikovnosť na bicykloch, kolobežkách a odrážadlách vonku pri škole. Za nepriaznivého počasia si v triedach hovorili o pravidlách cestnej premávky, o bezpečnosti na ceste, nosení prilby, pokúšali sa opraviť si svoj bicykel. Počasie nám prvý týždeň […]

Materská škola ul. Stromová, Trenčín

Tento projekt nám dokonale zapadol do nášho školského programu „Kľúčik do sveta“ v ktorom sa striedajú týždenné témy. Prvý týždeň sme mali tému „Cestujeme a chodíme bezpečne“ a tak sme s deťmi spoznávali najbližšie okolie Materskej školy v rámci infraštruktúry. S najmenšími deťmi sme pozorovali dopravu v okolí. Spoznávali sme význam niektorých dopravných značiek, ktoré nás upozorňujú na to ako sa majú […]

SPŠ Strojnícka, Komenského 2, Košice

Naša škola SPŠ strojnícka, Komenského 2 v Košiciach sa zapojila v rámci kampane udržateľnej mobility v dňoch od 21.9.2020 do 2.10.2020 do projektu (Do školy na bicykli). V danom období do školy na bicykli, kolobežke….. prišlo z celkového počtu žiakov celej školy , ktorý je 310, 78 žiakov. Z tohto počtu 78 nám vychádza, že […]

Súkromná ZŠ Magán Alapiskola, Rimavská Sobota

„Bicykel nie je prospešný len prírode, ale aj nášmu zdraviu“ Sme nie len ekologickou školou ale aj školou podporujúcou šport. Od začiatku septembra sme sa snažili žiakov viesť v duchu žime zdravo a neničme svoju planétu. A kampaň „Do školy na bicykli“ v sebe zahŕňa stránku ekologickú aj športovú. Aj preto nás táto akcia oslovila. Naša škola sa v […]

Základná škola, Modra nad Cirochou

O tejto akcii sme sa dozvedeli z internetu a hneď sme sa rozhodli zapojiť sa do nej, vzhľadom k tomu, že mnohí naši žiaci prichádzajú do školy na bicykloch. Akciu sme propagovali plagátmi na školských nástenkách, oznamom na školskej internetovej stránke i na rôznych sociálnych sieťach. V prvom súťažnom týždni nám počasie neprialo, no napriek daždivým dňom sa našli vytrvalci, ktorí […]

Základná škola, Zuberec

Na bicykli chodíme, naše telo cvičíme. Túžime vždy zdraví byť a prírodu tiež chrániť.   Aj touto autorskou básničkou sme motivovali naše deťúrence, rodičov, starých rodičov a známych MŠ, aby sa zapojili do kampane a súťaže „Do školy na bicykli“. Prostredníctvom našej webovej stránky a info okienka sme ich oboznámili s cieľom a významom kampane.  V prvom týždni nám počasie […]
Organizátor
Partneri