Základná škola s VJM, Veľké Úľany

 

Do projektu sme sa zapojili s radosťou, nakoľko naši žiaci väčšinou chodia do školy na bicykli a na kolobežkách. Sú však medzi nimi aj žiaci, ktorých rodičia každé ráno nosia autom a poobede, po skončení vyučovania tiež pre nich autom prichádzajú. Pomocou tohto projektu sme dosiahli motivovanosť aj u týchto žiakov. Každé ráno sa hlásili žiaci u koordinátora projektu, a zistili sme skutočnosť, že na konci druhého týždňa sa nám dvojnásobnil počet účastníkov.

Projekt sa nám veľmi zapáčil z viacerých dôvodov:

  • Od marca nemajú žiaci telesnú výchovu, preto sa málo pohybujú na čerstvom vzduchu. Pomocou projektu sme motivovali viac ako 35 percent žiakov na to, aby každodenne sa venovali správnej životospráve.
  • Vďaka tomuto projektu sme oslovili aj rodinných príslušníkov: rodičia a starý rodičia odprevádzali svoje deti do školy na bicykolch.
  • Na hodinách telesnej výchovy /ktoré by mali byť od septembra na školách len teoretické/ sme s radosťou využili bicykle a kolobežky na školskom dvore: organizovali sme súťaže, spolu sa zabávali mladší a starší žiaci.
  • Do projektu sa zapojila aj riaditeľka školy, ktorá bola príkladom pre žiakov. Každodenne prichádzala do práce na bicykli zo susednej dediny, zo vzdialenosti 15 kilometrov. s radosťou sa zapojila aj do hodiny telesnej výchovy.

Počasie sa zhoršilo na druhý týždeň, ale našich žiakov ani to neodradilo: viacerí chodili v pršíplášťoch na bicykloch do školy.

Po ukončení projektu sme konštatovali nasledovné prínosy pre našu školu :

  • radosť z pohybu
  • otužovanie
  • spoločná hra a zábava
  • ohľaduplnosť voči mladším žiakom

Bicyklovaním sme prospeli nielen svojmu zdraviu, ale i okoliu a životnému prostrediu. Na dva týždne sa nám podarilo nahradiť dopravné prostriedky  práve bicyklom.

ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri