Súkromné gymnázium Katkin Park II, Košice

Naša škola, súkromné gymnázium Katkin Park II v Košiciach sa rozhodla tento rok zapojiť do projektu Do školy na bicykli 2020. V rámci tejto kampane sme žiakom priblížili problematiku ekologickej mobility. Na škole sme vytvorili viacero aktivít, ktorými sme vzdelávali žiakov v oblasti zdravého životného štýlu a potreby pohybu, možnosťami ekologickej mobility apod.. Okrem teoretických poznatkov si mnohí žiaci na vlastnej koži vyskúšali dochádzku do školy ekologickými prostriedkami a to či už bicyklami, kolobežkami, skateboardami a longboardami, elektrickými kolobežkami a ďalšími. Na to sme využili aj možnosti Košíc, nakoľko niektorí žiaci si vyskúšali zdieľané bicykle a elektrické kolobežky, ktoré sa v meste nachádzajú. Všetky vedomosti, ktoré žiaci nadobudli zužitkovali aj pri tvorbe spoločných projektov z telesnej a športovej výchovy. Žiaci si mohli vybrať ľubovoľnú tému z oblasti ekologickej mobility a vytvorili zaujímavé práce, z ktorých sme následne na verejnej facebookovej ankete zvolili ten najlepší. Týmto spôsobom sme priblížili túto tému nielen žiakom ale aj ich rodičom, rodine, známym a oslovili tak väčšie množstvo ľudí. Sme nesmierne radi, že sme sa mohli tohto projektu aktívne zúčastniť a určite tak vykonáme aj o rok.

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri