SPŠ Strojnícka, Komenského 2, Košice

Naša škola SPŠ strojnícka, Komenského 2 v Košiciach sa zapojila v rámci kampane udržateľnej mobility v dňoch od 21.9.2020 do 2.10.2020 do projektu (Do školy na bicykli). V danom období do školy na bicykli, kolobežke….. prišlo z celkového počtu žiakov celej školy , ktorý je 310, 78 žiakov. Z tohto počtu 78 nám vychádza, že sa zapojilo a v daných dňoch prišlo iba 12 žiakov. Tento nezáujem môžeme pripísať podľa môjho názoru k veľkému počtu žiakov žijúcich mimo mesta a dochádzajúcich do Košíc vlakovou, alebo autobusovou dopravou, možno zlému počasiu, ktoré v danom termíne bolo a v neposlednom rade, veľa našich žiakov býva na internátoch . Na našej škole sme zorganizovali v rámci kampane akciu „Oprav si svoj bicykel“, kde kolega ukázal žiakom, čo je podstatné a z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky nevyhnutné na bicykli skontrolovať a ak to situácia vyžaduje aj opraviť na danom bicykli. Čo sa týka uskladnenia bicyklov a iných prostriedkov, pri príchode do školy, nemáme problém s ich odložením. Do budúcna sa budeme žiakov snažiť motivovať chodiť do školy na nemotorových dopravných prostriedkoch a prispievať, tak k trvalo udržateľnej mobilite.

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri