Základná škola, Modra nad Cirochou

O tejto akcii sme sa dozvedeli z internetu a hneď sme sa rozhodli zapojiť sa do nej, vzhľadom k tomu, že mnohí naši žiaci prichádzajú do školy na bicykloch. Akciu sme propagovali plagátmi na školských nástenkách, oznamom na školskej internetovej stránke i na rôznych sociálnych sieťach.

V prvom súťažnom týždni nám počasie neprialo, no napriek daždivým dňom sa našli vytrvalci, ktorí ani jeden deň nevynechali. Počas akcie sme zistili, že naše svojpomocne vytvorené stojany na bicykle kapacitne nepostačujú, preto boli bicykle opreté o školské zábradlia a kolobežky boli voľne odstavené po bočných školských chodníkoch. Táto akcia mala úspech nielen u detí ale aj u dospelých, keďže aj zamestnanci školy išli príkladom a prišli na týchto ekologických dopravných prostriedkoch. Učitelia podporili túto akciu aj tematicky – projektové vyučovanie, dopravná výchova…

Touto súťažou sme sa snažili prispieť k zníženiu hustoty premávky v okolí školy, k zníženiu ekologickej stopy i k posilňovaniu imunitného systému nielen u detí ale aj u dospelých.

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri