Súkromná ZŠ Magán Alapiskola, Rimavská Sobota

„Bicykel nie je prospešný len prírode, ale aj nášmu zdraviu“

Sme nie len ekologickou školou ale aj školou podporujúcou šport. Od začiatku septembra sme sa snažili žiakov viesť v duchu žime zdravo a neničme svoju planétu.
A kampaň „Do školy na bicykli“ v sebe zahŕňa stránku ekologickú aj športovú. Aj preto nás táto akcia oslovila.
Naša škola sa v termíne 21. septembra – 2. októbra 2020 zapojila do celoslovenskej súťaže v dochádzaní žiakov do školy na bicykli, kolobežke alebo pešo. Do súťaže sa so súhlasom rodiča zapojili žiaci prvého a druhého stupňa ZŠ, ale aj pedagógovia.
Pre deti 1. stupňa ZŠ si počas týždňa mobility pedagógovia pripravili cyklotúru (16 km), športové súťaže pri škole, jazdy zručnosti a kreslenie vlastnej dopravnej značky.
Vyvrcholením týždňa mobility bol 9.10.2020. Tomuto dňu predchádzala veľká kampaň a výzva s názvom „ Utvoriť čo najdlhšiu kolobežko-bicyklovú reťaz“ a tipnúť si jej dĺžku. V tento deň každý žiak, ktorý prišiel do školy na bicykli, kolobežke alebo pešo, mohol získať tzv.„Zelenú kartu Petra Sagana“. Žiak môže počas školského roka kartu použiť na odmietnutie známky z ľubovoľného predmetu.
Nakoľko mala kampaň medzi žiakmi, rodičmi ale aj nami pedagógmi veľký úspech, rozhodli sme sa, že sa do nej s veľkou vervou a chuťou zapojíme aj o rok. A nielen to, ale v tomto duchu sa budeme snažiť viesť žiakov počas celého školského roka, najmä počas teplejších mesiacov.
A tak žiaci našej školy odštartovali jeseň vďaka tomuto projektu o čosi vnímavejšie, zdravšie a s úsmevom na tvári.

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri