novinky

Základná škola Žirany

Celoslovenská súťaž je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a pedagogického pôsobenia v oblasti prevencie dopravnej výchovy. Za priebeh a realizáciu priebehu súťaže zodpovedá koordinátor dopravnej výchovy. Organizáciu zabezpečí škola so súhlasom zákonných zástupcov v zdravotne priaznivom prostredí školského areálu a v prírodnej oblasti katastra obce . Jej poslaním je zotavovať a upevňovať ich zdravie a fyzickú odolnosť. Podporovať telesný rozvoj a zdatnosť detí a súčasne […]

Spojená škola sv. Františka z Assisi

Materská škola, Jatov

Tento projekt ma veľmi zaujal. Aj keď sme jednotriedna materská škola v malej obci , prihlásili sme sa . Od začiatku som vedela, že s počtom našich škôlkarov a s ich príchodom do škôlky na bicykli to bude slabšie, lebo máme aj veľa dochádzajúcich detí ,no poňali sme to aj z inej stránky. Hneď na začiatku som  deťom porozprávala […]

Gymnázium, Pezinok

 

Základná škola, Šarišské Dravce

Do kampane „Do školy na bicykli“ sa naša škola zapojila prvý krát. Do kampane sa mohli zapojiť všetci žiaci prvého a druhého stupňa. Účasť žiakov sme si ošetrili súhlasom rodičov. Počas trvania kampane sa žiaci aktívne zúčastňovali pripravených aktivít. Ani nepriaznivé počasie nás neodradilo. Vtedy sme si utvrdzovali dopravné značky, či bezpečnosť na ceste. Starší žiaci […]

Základná škola, Dvory nad Žitavou

Základná škola, Ivanka pri Nitre

Po tom čo sme sa dozvedeli o súťaži, sme sa rozhodli do nej zapojiť  v rámci Európskeho týždňa mobility.  Už dlhšie sme pozorovali, že odstavné plochy pre bicykle sa od nástupu do školy každé ráno zapĺňajú.  Považovali sme to za dobrý trend, prospešný pre zdravie a kondíciu detí, ktoré dlhý čas počas prvej vlny COVID19 boli bez […]

Základná škola, Kolta

Naša malá školička sa po prvýkrát, a verím, že nie naposledy, zapojila do celonárodnej kampane „Do školy na bicykli 2020“, ktorú vyhlásila Cyklokoalícia. Dozvedela som sa o nej iba teraz, od našej novej pani riaditeľky, čo je škoda, pretože by sme sa určite radi zapájali zakaždým. Som rada za všetkých žiakov, ktorí nelenili a chodili […]

Základná škola Vrútocká, Bratislava

O kampani Do školy na bicykli sme našich žiakov informovali v deň jeho začatia (21.09.2020) pomocou školského rozhlasu a umiestnením plagátov v priestoroch školy. Informácie boli taktiež pre žiakov a ich rodičov uverejnené na internetovej stránke školy, facebooku školy a edupage. Váš projekt prišiel v správny čas, keďže len 2 týždne pred začatím kampane nám […]

Základná škola, Dunajská Lužná

Organizátor
Partneri