Základná škola, Ivanka pri Nitre

Po tom čo sme sa dozvedeli o súťaži, sme sa rozhodli do nej zapojiť  v rámci Európskeho týždňa mobility.  Už dlhšie sme pozorovali, že odstavné plochy pre bicykle sa od nástupu do školy každé ráno zapĺňajú.  Považovali sme to za dobrý trend, prospešný pre zdravie a kondíciu detí, ktoré dlhý čas počas prvej vlny COVID19 boli bez aktívneho pohybu.

Takmer okamžite sme zareagovali  a prostredníctvom školského rozhlasu sme deti informovali, že sa naša škola zapojila do súťaže – Do školy na bicykli. Deťom sme na hodinách vysvetlili dôležitosť aktívneho pohybu, ktorý zvyšuje ich imunitu a chráni ich pred rôznymi chorobami ako aj pred COVID 19 alebo chrípkou. Dávali sme tiež dôraz na ekologickú stránku tejto akcie. Zopakovali sme si pravidlá cestnej premávky, aby si deti všímali, ako sa správať pri pohybe po komunikáciách . A dôležitou súčasťou bola aj bezpečnosť a používanie prilieb a reflexných prvkov.

S potešením musíme konštatovať, že reakcia bola okamžitá a hneď na druhý deň sa počet bicyklov odstavených pred školou riadne zvýšil. O čom svedčí aj zaslaný formulár s počtov detí, ktoré do školy prichádzali na bicykloch či kolobežkách. V tomto týždni sme si naplánovali aj deň športu, v rámci ktorého sme s najstaršími žiakmi školy absolvovali krásnu cyklotúru od našej školy v Ivanke pri Nitre až do mestského parku v Nitre a naspäť. Túra merala 31km a mala veľký úspech. Žiaci IX. ročníka  si po tejto dávke km uvedomili,  že zvládnu takéto bicyklové výjazdy do okolia  a v poobedných hodinách si sami v skupinkách zopakovali cyklotúry do okolia a spoznávali tak aj úžasnú prírodu začínajúcu sa sfarbovať do farieb jesene.

Na záver musím zhodnotiť akciu ako za veľmi vydarenú. Akcia mala úspech a podnietila deti prehodnotiť svoje dochádzanie do školy.  Aj naďalej  sa nám parkovisko pred školou zapĺňa bicyklami a to bolo cieľom. Chcem poďakovať všetkým deťom, ktoré sa aktívne zapojili do tejto akcie. Pani učiteľkám ďakujem za spropagovanie akcie a vedenie záznamov o počtoch našich cyklistov. A mimoriadne chcem poďakovať p. učiteľke Mgr. Ingrid  Vnučkovej  triednej učiteľke deviatakov, že sa bez váhania dala naviesť na spoločnú cyklotúru, kde sa upevnil aj kolektív našich deviatakov.

Budeme mať všetci kopec zážitkov zo sedadiel bicykla.

Mgr. Pavol Ovečka

Organizátor
Partneri