Základná škola, Kolta

Naša malá školička sa po prvýkrát, a verím, že nie naposledy, zapojila do celonárodnej kampane „Do školy na bicykli 2020“, ktorú vyhlásila Cyklokoalícia. Dozvedela som sa o nej iba teraz, od našej novej pani riaditeľky, čo je škoda, pretože by sme sa určite radi zapájali zakaždým.
Som rada za všetkých žiakov, ktorí nelenili a chodili počas tých dvoch týždňov prebiehu kampane na vyučovanie bicyklom alebo kolobežkou. Bolo dosť sychravo, preto menších žiakov bolo pomenej. Na škole som vyvesila plagát, informovala na webe aj FB školy a mala som malú rozhlasovú reláciu. Bolo to dosť na rýchlo, preto budúci rok vymyslím určite aj iné pútavejšie aktivity. Organizujeme cyklistické výlety na škole častejšie.
Výsledky a poďakovanie žiakom prebehlo tiež rozhlasom a na FB. Pracujem u nás hlavne ako vychovávateľka a počas týchto týždňov som deťom viac dovolila počas prevádzky ŠKD jazdiť na bicykli. Bicykle si medzi sebou aj pekne popožičiavali a starší pomáhali mladším.

Do školy na bicykli nebola len súťaž, je to snaha o zlepšenie a zdravšie podmienky pre pohyb a život detí v našich obciach a mestách. Dúfam, že sa aj u nás podarilo splniť ciele, ktoré túto kampaň sprevádzali. Určite som ale videla na tvárach žiakov po príchode do školy, alebo odchode z nej väčší úsmev, radosť a energiu. Bicykel alebo kolobežka je proste super!
Viem, že aj po skončení kampane budú žiaci do školy chodiť aj naďalej aktívnym pohybom, bicyklom, kolobežkou, vždy keď nám to počasie bude dovoľovať. Cyklostojany by naša škola potrebovala ako soľ, ale aj keď nevyhráme veľmi sa teším, že takáto súťaž na Slovensku prebieha a do povedomia tak ľuďom a deťom vštepuje, že cyklistika prináša oveľa viac benefitov ako „autoholizmus“.

Organizátor
Partneri