Základná škola Žirany

Celoslovenská súťaž je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a pedagogického pôsobenia v oblasti prevencie dopravnej výchovy. Za priebeh a realizáciu priebehu súťaže zodpovedá koordinátor dopravnej výchovy. Organizáciu zabezpečí škola so súhlasom zákonných zástupcov v zdravotne priaznivom prostredí školského areálu a v prírodnej oblasti katastra obce . Jej poslaním je zotavovať a upevňovať ich zdravie a fyzickú odolnosť. Podporovať telesný rozvoj a zdatnosť detí a súčasne rozvíjať poznanie bezpečnej dopravy.

Organizácia programu realizácie

Koordinátor dopravnej výchovy prihlásil ZŠ v Žiranoch do súťaže. Následne informoval pedagógov o podmienkach súťaže a jej priebehu na našej škole. So súhlasom riaditeľky školy pripravil a zorganizoval priebeh aktivít podľa podmienok súťaže.
Následne boli žiaci triednymi učiteľmi informovaní o priebehu a podmienkach súťaže a poučení o bezpečnej jazde žiakov cyklistov pri jazde na bicykli.
Žiaci v období od 21.9.-2.10.2020 jazdili do školy na vyučovanie na bicykloch a kolobežkách. Počet zapojených žiakov sme zaznamenávali a v závere vyhodnotili.

Aktivity:

Od 21.9.2020 -2.10.2020 – príchod a odchod žiakov zo školy na bicykloch
Dňa 23.9.2020 – od 10.00h – 12.00h dopoludnie s jazdou na bicykloch

Počet žiakov školy: 31
Počet účastníkov súťaže 21.9.-2.10.2020 : 31žiakov
Počet účastníkov 23.10.2020 : 27 žiakov
– počet dospelých: 4
Mgr. Marián Zubčák – triedna učiteľka III. trieda, 3.-4. ročník
Mgr. Júlia Benczová – triedna učiteľka I. trieda, 1.-2.-3. ročník
Mgr. Anna Bangová – triedna učiteľka II. trieda, 1.-2. ročník
Mgr. Henrieta Šimeková- riaditeľka školy
Mária Foldesiová – vychovávateľka ŠKD

Dopoludnie s jazdou na bicykloch:

Vážení rodičia,

Dňa 23.9.2020 ( v stredu) v rámci vyučovania, po veľkej prestávke , od 10.00 v rámci podujatia Bezpečne do školy 2020 organizujeme pre našich žiakov dopoludnie s jazdou na bicykloch. V rámci akcie chceme podporiť zdravý životný štýl, pohybové zručnosti detí a precvičiť pravidlá bezpečnej cesty do školy.
Žiaci si budú rozdelení do 2 skupín:
1. skupina- jazdec vytrvalec ( starší žiaci 3.-4. ročníka a zruční cyklisti ) absolvujú s Mgr. Zubčákom a  Mgr. Benczovou krátku cyklotrasu v obci Žirany , smer škola – Žibrica , jazdou na bicykli od 10.00- 12.00h.

2. skupina – jazdec cyklista ( mladší žiaci 1.-2. ročníka a menej zruční cyklisti ) absolvujú s Mgr. Šimekovou , Mgr. Bangovou a pani vychovávateľkou Földesiovou jazdy zručnosti na bicykli, alebo kolobežke v školskom areáli od 10.00 -12.00h.
Každý účastník tejto akcie si prinesie cyklistickú prilbu, dostatok tekutín, športové oblečenie a športovú obuv. Táto výbava je podmienkou k účasti bezpečnej jazdy.
Po ukončení akcie žiaci si žiaci odpočinú a pokračujú obedom a činnosťou v ŠKD alebo odchádzajú domov.

Organizátor
Partneri