Základná škola, Šarišské Dravce

Do kampane „Do školy na bicykli“ sa naša škola zapojila prvý krát. Do kampane sa mohli zapojiť všetci žiaci prvého a druhého stupňa. Účasť žiakov sme si ošetrili súhlasom rodičov.

Počas trvania kampane sa žiaci aktívne zúčastňovali pripravených aktivít. Ani nepriaznivé počasie nás neodradilo. Vtedy sme si utvrdzovali dopravné značky, či bezpečnosť na ceste. Starší žiaci nezaháľali ani na hodinách slovenčiny a tvorili básne, či poviedky. Na hodinách technickej výchovy žiaci skúšali servis svojich bicyklov. Mladší žiaci si skúšali obratnosť pri prekážkovom bicyklovaní na hodine prvouky.

To, že väčšia časť žiakov dochádza zo štyroch priľahlých obcí sa odrazilo na počte zúčastnených.

Ako motivačný prvok za účasť v kampani sme si pre žiakov pripravili „Zelené Karty Petra Sagana“, ktoré mohol získať každý žiak, ktorý v danom termíne trvania kampane prišiel do školy na bicykli, či kolobežke. Kartu môže žiak použiť ako výmenu za zlú známku.

Celý priebeh kampane mal v sebe pozitívne, ale aj negatívne stránky.

Medzi pozitívne stránky patria :

  • Deťom sa táto aktivita veľmi páčila a na bicykli prichádzajú aj teraz po skončení kampane.
  • Žiaci z priľahlých obcí nemuseli čakať na autobus a do školy, či zo školy prichádzali skôr ako zvyčajne.
  • Zaujala ich možnosť získania Zelenej karty, ktorú majú ako rezervu za výmenu zlej známky.

Medzi negatívne stránky patria :

  • Ako nedostatok sa nám ukázali chladné jesenné rána a od štvrtého dňa daždivé počasie.
  • Žiadne cyklochodníky – deti museli chodiť po frekventovanej hlavnej ceste, či chodníkoch.
  • Keďže nemáme žiadne stojany na bicykle, žiaci museli bicykle parkovať na školskom dvore.
  • Najväčší nedostatok, ktorý sa odrazil na počte žiakov je ten, že veľký počet žiakov dochádza k nám zo štyroch susedných obcí. Vzhľadom na bezpečnosť pri presune žiakov, mnohí odmietli účasť v kampani.

 

Celá myšlienka kampane sa nám veľmi páčila a už dnes vieme, že ak bude kampaň aj budúci rok, určite sa zapojíme.

Organizátor
Partneri