novinky

Základná a materská škola, Oravská Polhora

ZŠsMŠ Oravská Polhora 130 sa zapojila do celoslovenskej súťaže: “DO ŠKOLY NA BICYKLI 2020.“ ZŠsMŠ sa zaväzuje: ⦁ že počas dvoch týždňov od 21.septembra – 2.októbra 2020 budú deti chodiť do školy na bicykli, kolobežkách… ⦁ že bude motivovať čo najviac detí, aby prišli do školy na bicykloch, kolobežkách… ⦁ že urobí foto, spoločné foto, […]

Základná a materská škola, Vlčany

Žiaci našej školy sa zapojili  do celonárodnej kampane Do školy na bicykli, ktorá  má za cieľ hravou formou upriamiť pozornosť žiakov na alternatívne druhy dopravy, najmä cyklistickú dopravu. Každý predsa vie, že bicyklovanie je zdravé, zábavné, rýchle a navyše neznečisťuje životné prostredie. Úlohou žiakov bolo každý deň prísť do školy na nemotorovom dopravnom prostriedku- bicykli, […]

Základná škola s VJM, Veľké Úľany

  Do projektu sme sa zapojili s radosťou, nakoľko naši žiaci väčšinou chodia do školy na bicykli a na kolobežkách. Sú však medzi nimi aj žiaci, ktorých rodičia každé ráno nosia autom a poobede, po skončení vyučovania tiež pre nich autom prichádzajú. Pomocou tohto projektu sme dosiahli motivovanosť aj u týchto žiakov. Každé ráno sa hlásili žiaci u koordinátora […]

Základná škola, Zuberec

Na bicykli chodíme, naše telo cvičíme. Túžime vždy zdraví byť a prírodu tiež chrániť.   Aj touto autorskou básničkou sme motivovali naše deťúrence, rodičov, starých rodičov a známych MŠ, aby sa zapojili do kampane a súťaže „Do školy na bicykli“. Prostredníctvom našej webovej stránky a info okienka sme ich oboznámili s cieľom a významom kampane.  V prvom týždni nám počasie […]

Základná škola V.Paulínyho-Tótha, Senica

Prvýkrát sa naša škola zapojila v období  od 21. septembra až 2. októbra 2020 do zaujímavej kampane s názvom Do školy na bicykli. V minulých rokoch sme sa aj my snažili motivovať žiakov a rodičov, aby skúsili čo najmenej používať auto na prepravu detí do školy. Na toto sme využili septembrový Svetový deň bez áut. Tento rok […]

Základná škola J. Zemana, Nová Baňa

Prezentácia kampane:   Naspäť na zoznam škôl

Základná škola, Rovinka

Radi sme sa do tejto kampane zapojili, práve preto, že skoro tretina žiakov v našej škole pravidelne využíva nejaký ekologický spôsob dopravy do školy. Približne rovnaký počet prichádza do školy bicyklom a peši. Viacerí využívajú kolobežku alebo prídu hromadnou dopravou. Cyklistov a kolobežkárov prichádza do našej školy veľa hlavne na jar a v jeseni. Neodradí […]

Základná škola, Jasenie

Základná škola Jasenie je neplnoorganizovaná škola, ktorú navštevuje 39 žiakov. O kampani „Do školy na bicykli“ sme informovali žiakov v piatok 18.9.2020. Kampaň, a s ňou spojená súťaž, žiakov veľmi nadchla, o čom svedčia aj počty detí, ktoré prišli nasledujúce dni do školy na bicykli a kolobežke (18, 25, 17…). V tieto dni pripravili pre nich triedne učiteľky tematické vyučovanie pod názvom […]

Základná škola, Hubošovce

Začiatok súťaže „Do školy na bicykli“ sme trocha nestihli. Začali sme až v utorok, keď som  žiakom predstavila projekt a vysvetlila podmienky súťaže. Bola to teoretická hodina, kde sme si  povedali o výhodách či nevýhodách jazdenia na bicykli, o výbave bicyklistu a hlavne o pravidlách  správania sa na ceste ako cyklista. Sme malá škola – […]

Základná škola Prostějovská, Prešov

Aj v tomto školskom roku sa žiaci ZŠ Prostějovská 38 v Prešove zapojili do akcie Do školy na bicykli. Vytiahli kolobežky a bicykle, nasadili prilby a s radosťou a úsmevom na tvári sme sa s nimi stretávali pred školou. Celé 2 týždne, aj napriek nepriazni počasia sme to spolu zvládli. Aj na vyučovaní boli tvoriví […]
Organizátor
Partneri