Základná škola, Jasenie

Základná škola Jasenie je neplnoorganizovaná škola, ktorú navštevuje 39 žiakov. O kampani „Do školy na bicykli“ sme informovali žiakov v piatok 18.9.2020. Kampaň, a s ňou spojená súťaž, žiakov veľmi nadchla, o čom svedčia aj počty detí, ktoré prišli nasledujúce dni do školy na bicykli a kolobežke (18, 25, 17…). V tieto dni pripravili pre nich triedne učiteľky tematické vyučovanie pod názvom „Bezpečne do školy“, ktoré prebiehalo dopoludnia – žiaci si pripomenuli základné pravidlá bezpečnosti detí na ceste a naučili sa rozoznávať niektoré dopravné značky. Popoludní v rámci ŠKD absolvovali jazdy zručnosti na bicykli a kolobežke.

V týždni od 28.9. do 2.10. sa výrazne zhoršilo počasie. V raňajších hodinách, keď deti prichádzali do školy, pršalo, a to sa odzrkadlilo aj na počte detí, ktoré prišli do školy na bicykli (2,3,5,…). Väčšina detí prichádzala do školy peši. Napriek zhoršeným poveternostným podmienkam sme v škole dňa 2.10. zorganizovali súťaž v jazde na bicykli a kolobežke. Pre žiakov bola pripravená trať, na ktorej museli dodržať niektoré dopravné značky a zvládnuť prekážky na trati. Na priebeh súťaže dozeral aj pozvaný hosť – príslušník obvodného policajného zboru v Banskej Bystrici, ktorý odovzdal víťazom ceny a odpovedal deťom na množstvo otázok.

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri