Základná a materská škola, Vlčany

Žiaci našej školy sa zapojili  do celonárodnej kampane Do školy na bicykli, ktorá  má za cieľ hravou formou upriamiť pozornosť žiakov na alternatívne druhy dopravy, najmä cyklistickú dopravu. Každý predsa vie, že bicyklovanie je zdravé, zábavné, rýchle a navyše neznečisťuje životné prostredie. Úlohou žiakov bolo každý deň prísť do školy na nemotorovom dopravnom prostriedku-

bicykli, kolobežke, či korčuliach. A to nielen žiaci, ale aj učitelia a rodičia. Okrem toho organizujeme žiakom netradičné hodiny, kam pozývame bývalých žiakov našej školy, ktorí sa s nimi rozprávajú o bicyklovaní, robia praktické ukážky opravy bicykla. Spolu s rodičmi a so žiakmi, učiteľmi robíme cyklotúry, kde spoznávame okolie, športujeme.

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri