Základná škola, Hubošovce

Začiatok súťaže „Do školy na bicykli“ sme trocha nestihli. Začali sme až v utorok, keď som  žiakom predstavila projekt a vysvetlila podmienky súťaže. Bola to teoretická hodina, kde sme si  povedali o výhodách či nevýhodách jazdenia na bicykli, o výbave bicyklistu a hlavne o pravidlách  správania sa na ceste ako cyklista. Sme malá škola – jednotriedka, takže sme si rozvrh hodín prispôsobili  tak, aby sme sa mohli ísť v stredu bicyklovať. Každý žiak prišiel v stredu na bicykli alebo kolobežke do  školy a spoločne sme prešli našou dedinou na ihrisko. Tam museli žiaci dokázať svoju šikovnosť na  pripravenej dráhe, prejsť nerovnosti, vydržať čo najdlhšie na bicykli alebo kolobežke a niektorí si aj  zasúťažili v rýchlosti. Ďalšie dni sme mali pripravené podobné aktivity na školskom dvore. 

Koniec druhého týždňa bol upršaný, preto už žiaci neprichádzali do školy na bicykli. Pripravili  sme si tvorivé aktivity v triede. Žiaci si vytvorili cyklistu z papiera, kreslili kolobežku alebo bicykel  a z odpadového materiálu – plastové vrchnáčiky – v skupinkách vyskladali kolobežku alebo bicykel. 

Niektorí žiaci chodievajú do školy na kolobežkách aj počas roka, máme kolobežky aj v MŠ, ktoré  si navzájom požičiavame, no tieto dva týždne sme pred školou mali takýchto dopravných prostriedkov  viac. Väčšina žiakov si takýto príchod do školy pochvaľovali (veď sa mohli poobede bicyklovať na  školskom dvore). Určite sa zapojíme aj budúci rok a dúfame, že počasie budeme mať lepšie.

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri