Základná a materská škola, Oravská Polhora

ZŠsMŠ Oravská Polhora 130 sa zapojila do celoslovenskej súťaže: “DO ŠKOLY NA BICYKLI 2020.“
ZŠsMŠ sa zaväzuje:
⦁ že počas dvoch týždňov od 21.septembra – 2.októbra 2020 budú deti chodiť do školy na bicykli, kolobežkách…
⦁ že bude motivovať čo najviac detí, aby prišli do školy na bicykloch, kolobežkách…
⦁ že urobí foto, spoločné foto, selfie, video o všetkých aktivitách…
⦁ že deti, ktoré prídu na bicykloch a kolobežkách dostanú „Saganovu medailu“ ktorú môžu potom použiť na vyučovaní v prípade, že dostanú zlú známku alebo poznámku …bude mu: „odpustená.“
TAK MI SAGAN POMÁHAJ !!!

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri