ZVOLEN – Základná škola – M. Rázusa 3, Zvolen

Najkrajšie je vidieť, aby mali deti na tvárach úsmev a to nám aj vďaka Vašej kampani podarilo. Radosť a nadšenie z chodenia do školy na bicykli a kolobežke bola neuveriteľná. Zažili sme niečo nové, lákavé a zároveň dobrodružné. Pani učiteľky z I.stupňa si pripravili „cyklopotulky“ cez sídlisko po novom cyklochodníku a odtiaľ si to namierili k poľným cestičkám s trošku ťažším terénom. 

Pre II.stupeň si učitelia pripravili „Doobedie na kolesách“. Žiaci, ktorí prišli na bicykloch šlapali po mierne zvlnenom teréne až do Sličskej doliny. Tí žiaci, čo prišli na kolobežkách, boli na dopravnom ihrisku a tešili sa zo zmeny vyučovania. 

Naši šikovní žiaci vyrobili plagát, niektorí nakreslili ako seba vidia na bicykli. 

Ohlasy na kampaň boli veľmi pozitívne, aj keď nám obmedzený počet miest na bicykle nedovolil, aby sme naraz zapojili celú školu, no aspoň po ročníkoch sme sa snažili, aby si mládež uvedomila, že zdravé dochádzanie do školy je prospešné pre ich telo a myseľ. Určite aj budúcnosti budeme podporovať túto myšlienku, ešte raz veľké ĎAKUJEME!

Organizátor
Partneri