ŽILINA – Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka – Saleziánska 18, Žilina

Naša škola SOŠ sv Jozefa robotníka @sjoroza sa zúčastnila akcie do školy na bicykli. A naša pani riaditeľka Mgr. Janka Školová odmenila žiakov, ktorí šetria životné prostredie, znižujú podiel co2, podporujú zdravý životný štýl a hlavne šetria čas sebe a svojim rodičom.

Na našej škole sme v rámci kampane hovorili na triednickej hodine o výhodách dopravy kolobežkami a bicyklami. O vplyve na frekvenciu dopravy v našom meste, vplyvu na životné prostredie a v neposlednom rade šetrenie času (nášho aj našich rodičov) a finančných prostriedkov za pohonné hmoty.

Organizátor
Partneri