Základná škola, Želiezovce

Základná škola Mierová 67, Želiezovce

Do školy na bicykli

          Naša škola je ako malé mravenisko. Každý deň do neho prichádza 506 žiakov a 59 zamestnancov. Väčšina je z nášho mesta, ale až 30 % je nútených dochádzať.  Na cestovanie využívajú prevažne autobusovú dopravu.  Hneď ako sa  vyčasí, žiaci  vyberajú bicykle, kolobežky, skateboardy a korčule.

Obmedzenie používania áut a  autobusov pravidelne podporujeme aktivitami spojenými s dopravnou výchovou. Vďaka šikovným pani vychovávateľkám a asistentkám učiteľa sme si vytvorili krásne dopravné ihrisko. V lete sme ponúkli dva turnusy letnej školy so zameraním na dopravnú výchovu, ktoré boli plné  aktivít a prednášok s mestskou políciou, ako aj praktického nácviku orientácie v premávke v našom meste.

Veľkou výhodou a motiváciou je  dokončenie novej cyklotrasy v našom meste. Tá vedie od našej školy cez celé mesto až k rieke Hron, ďalej po  hrádzi až do prímestskej časti Mikula. Počas momentálneho zákazu telesných výchov v priestoroch školy využívame cyklotrasu  na vyučovanie telesnej výchovy. Žiaci si nosia svoje kolobežky, bicykle, korčule a telesná výchova prebieha aj na cyklotrase.

Našu školu i žiakov podporili aj pedagogickí, odborní i nepedagogickí zamestnanci, z ktorých mnohí pravidelne dochádzajú do práce na bicykloch. Vzorom pre svojich žiakov bola pani učiteľka Mgr. Gabriela Macúchová, ktorá aj s manželom absolvovala cestu z práce domov na bicykli (zo Želiezoviec do Levíc – 28 km).
Vychovávame našich žiakov k ochrane životného prostredia.

V Želiezovciach nie sú autoholici.

 

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri