Základná škola, Veľký Kýr

Do školy na bicykli vo Veľkom Kýre

Sme malá škola v dedinke Veľký Kýr na západnom Slovensku, kde bicykel patrí medzi nevyhnutné  dopravné  prostriedky  všetkých vekových kategórií našej obce, a to platí  pre väčšinu našich žiakov.

Prečo neurobiť z našej rutiny devízu, ktorá môže byť odmenená? Toto sme mali všetci na zreteli – žiaci aj učitelia – a preto sme sa snažili motivovať aj tých, ktorí sa ešte nenadchli pre cestu do školy „bikom“ či kolobežkou.

Prvý týždeň nám počasie prialo,  no druhý týždeň sa nám snažil skomplikovať situáciu dážď. Napriek okolnostiam sa  naši žiaci nenechali odradiť a výraznejšie nepoľavovali na ceste za vytúženým cieľom (najmä staršie ročníky). Snaha našich žiakov a možnosť rovnocennej konkurencieschopnosti voči veľkým školám, ako aj enormná motivácia zo strany učiteľov, priniesli svoje želané ovocie.

Vyučujúci jednotlivých predmetov sa spoločne dohodli, že včlenia do svojich hodín „bicyklový ošiaľ“ .

Žiaci si počas hodín telesnej výchovy vyskúšali prekážkovú jazdu na „biku“ a kolobežke na čas. Niektoré triedy absolvovali cyklojazdu „Tour de Kýr“ do blízkeho okolia obce, našej štrkárne.

Počas hodín výtvarnej a technickej výchovy si žiaci sami navrhli a namaľovali tričká – dresy na „Tour de Kýr“.

Na hodinách hudobnej výchovy žiaci hľadali piesne s tematikou bicykla a následne vyjadrovali svoj názor a pocity k skladbám. Nadchlo ich rapové stvárnenie cyklistickej témy, no v ich estetickom cítení zvíťazila pieseň od skupiny QUEEN – I want to ride my bicycle.

Skupinová a projektová práca  so zameraním na  historický vývoj bicykla sa realizovala na hodinách dejepisu, ekologický aspekt zas dominoval na hodinách občianskej náuky.

Všetky získané informácie, vedomosti a svoje pocity zo všetkých aktivít spracovali žiaci na hodinách informatiky do krátkych prezentácií.

Jednotlivé aktivity sme si spontánne užívali, tešili sme sa každému produktu a úspechu. Ani sami sme netušili, že práve z našej rutiny – chodenia do školy na bicykli – dokážeme spraviť niečo výnimočné a sprostredkujeme deťom pohľad na známy jav z rôznych, menej tradičných uhlov pohľadu.

Naším poslaním je dať deťom pocit výnimočnosti. Lebo každý človek, ktorý robí niečo pre túto planétu, pre svoje zdravie a pre ostatných, je výnimočný.  Niekedy sa stačí zamyslieť, zapojiť kreativitu  a  spojiť sily.

Hoc sme len malou kvapkou v mori, buďme tou, čo sfarbí celý oceán…

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri