Základná škola, Valaliky

Bicykel patrí medzi dopravný prostriedok, ktorý využívajú niektorí naši žiaci, ale aj zamestnanci počas školského roka. V priebehu dvoch týždňov, od 21. septembra do 2. októbra, sme monitorovali spôsob dochádzania žiakov do školy. Hoci bicykel nebol najpoužívanejší dopravný prostriedok, učitelia našej školy pripravili pre žiakov na túto tému niekoľko zaujímavých aktivít. Pani vychovávateľky prichystali pre svojich družinárov zábavno-náučné popoludnie na kolobežkách. Na výtvarnej výchove žiaci tvorivo znázornili svoj pohľad na bicykel, ako ekologický, rýchly a zdraviu prospešný spôsob dopravy  do školy. Hodiny matematiky a fyziky boli oživené zaujímavými cyklistickými úlohami. Žiaci pod dohľadom pána učiteľa technickej výchovy poskladali rozobratý bicykel a zároveň natočili súťažné video. Hodiny sa niesli v tvorivej a pohodovej atmosfére. Dúfame, že aj týmito aktivitami sme motivovali naše deti k využívaniu bicykla či kolobežky ako dopravného prostriedku na ceste do školy, ale i pri ich voľnočasových aktivitách.

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri