Základná škola, Tešedíkovo

Koordinátorka nástenkou oboznámila žiakov a pedagógov s kampaňou a jej cieľmi. Žiaci si na hodinách techniky a telesnej výchovy zopakovali hravou formou dopravné predpisy a bezpečnosť cestnej premávky.

Vyučujúci motivovali žiakov, aby do školy jazdili na bicykloch, a tým prispievali k rozvíjaniu pohybových zručností. Koordinátorka denne robila štatistiku žiakov, ktorí prišli do školy na bicykli a vyhodnocovala ju. Pravidelne fotografovala žiakov prichádzajúcich na bicykloch.

Na hodinách výtvarnej výchovy robili žiaci plagáty zamerané na školskú mobilitu. Výsledkom bola spoločná nástenka.

 

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri