Základná škola Školská 4, Zeleneč

Tento rok sa naša škola prvýkrát zapojila do celonárodnej kampane Do školy na bicykli, ktorá sa realizovala od 21. septembra do 2. októbra 2020.

Cieľom akcie bolo hravou formou upriamiť pozornosť na alternatívne druhy dopravy, najmä cyklistiku. Našim športovo založeným žiakom záleží na budúcnosti planéty Zem a neodradilo ich ani nepriaznivé počasie. Do kampane sa zapojilo 71 žiakov a celkovo urobilo 442 jázd. Okrem žiakov sa zapojili aj 3 pani učiteľky, 2 pani upratovačky a 6 pani kuchárok.

Počas 10 dní trvania súťaže si naše pani vychovávateľky pripravili pre deti v ŠKD rôzne aktivity zamerané na dopravnú výchovu, ktorými sa snažili žiakov motivovať k používaniu bicykla a kolobežky na cestu do školy. Rozvíjali orientáciu detí v dopravnom priestore svojej obce, žiaci získavali poznatky o funkciách dopravy, dodržiavaní pravidiel cestnej premávky pri jazde na bicykli a kolobežke, význame svetelných signalizačných zariadení, ale taktiež sa naučili vykonávať základnú údržbu svojho bicykla a kolobežky.

Na záver akcie bolo v rámci našej školy realizované vyhodnotenie a udelené odmeny za účasť, ktoré venoval našim žiakom BTC club Zeleneč. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka a veríme, že budú používať bicykle na dopravu do školy aj naďalej.

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri