Základná škola, Palín

Palínska škola sa každoročne zapája do celoslovenskej kampane DSNB. Aj keď je pre nás nesmierne ťažké prilákať väčšie množstvo detí na bicykli, sme radi, že aktivitám pre nich pripraveným sa nesmierne tešia. Na oplátku do práce prichádzajú vo väčšom počte dospelí. Myslím si, že dochádzka detí do školy autami, prípadne autobusom by sa zlepšila / deti by mohli viac využívať bicykel/ak by bola bezpečná cestná komunikácia pre cyklistov, čo v dnešnej dobe je priam nemožné prísť zo spádových obcí na bicykli, bez strachu o bezpečnosť.

V dňoch od 21. septembra do 2. októbra sa naša škola zapojila do celoslovenskej kampane s názvom „Do školy na bicykli,“ ktorej cieľom bolo zvýšiť záujem o využívanie bicykla alebo kolobežky ako zdravého, ekologického a ekonomického dopravného prostriedku pri každodennom dochádzaní do školy či práce. Naši žiaci pochopili zmysel tohto podujatia a zapojili sa doň v hojnom množstve. Okrem nich prijali túto výzvu aj ich rodičia, deti z MŠ, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci. Pre žiakov bolo pripravených množstvo sprievodných aktivít zameraných na dopravnú výchovu, rozvoj pohybovej kultúry, ale aj oblasť komunikačných, sociálnych, pracovných a v neposlednom rade občianskych kompetencií. Počas kampane sa mohli tiež zapojiť do aktivít akými sú Becepáčik, Malí kolobežkári, Kamarátka križovatka, Stop, pozor, voľno!, Kamaráti na ceste, Cyklistické žonglovanie, Dopravný trenažér a ďalšie. Motiváciou pre nich bola karta, do ktorej zbierali body za jednotlivé aktivity a tiež spôsob príchodu do školy. Po ukončení súťaže boli prví traja odmenení.

Všetkým, ktorí sa do tejto kampane zapojili, patrí jedno veľké ĎAKUJEME! Urobili niečo nielen pre seba, ale aj pre naše životné prostredie.

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri