Základná škola, Nižný Hrušov

Aj naša základná škola v Nižnom Hrušove sa s veľkou radosťou a chuťou zapojila do kampane „Do školy na bicykli“. Cieľom kampane bolo hlavne to, aby si deti vyskúšali prísť do školy inak ako autom, alebo iným dopravným prostriedkom (bicyklom) a tak podporiť zdravé, ekologické a bezpečné dochádzanie detí do školy. Deti dostali priestor zamyslieť sa nad sebou prečo je dobré jazdiť na bicykli. Na otázku, čo im dáva jazda na bicykli odpovedali veľmi pekne a stručne: pohyb, zdravý životný štýl, radosť, uvoľnenie, lepšiu kondíciu, udržať si svoje zdravie, užívať si fantastický pocit z jazdy a hlavne nezneužívať životné prostredie.

Motivácia

Deti som motivovala príbehom „Narodeniny“, ktorého cieľom bolo poukázať, čo všetko môže spôsobiť nerozvážne správanie sa v cestnej premávke chlapcov, ktorí hodili a rozbili sklenenú fľašu na ceste. V ďalšej časti zážitkového vzdelávania som deťom hneď po motivácii ukázala, ako si môžu defekt opraviť. Pri zážitkovom učení učiteľ so žiakmi si sadol a rozobral, čo sa udialo na ceste a prečo sa to udialo. Deti priniesli mnoho informácií, ktoré som ani neočakávala. Mňa ako učiteľku to obohacuje a z takejto hodiny idem nabitá energiou. Práve vžitie sa do situácie, jej emocionálne prežívanie a spracovanie daného zážitku dokáže zanechať zapamätaný a dobre osvojený poznatok. Celá aktivita výmeny kolesa všetky deti veľmi zaujala. Niektorí z nich si to aj vyskúšali za pomoci pani učiteľky. Pre žiakov prvého ročníka sme pripravili tiež aktivity súvisiace s danou témou:

  1. Práca s interaktívnou tabuľou – oboznámenie sa s jednotlivými časťami bicykla (prezentácia)
  2. Slalom na bicykli, kde si žiaci vyskúšali zručnosť na bicykli
  3. Puzzle – skladanie jednotlivých častí bicykla

Deti si vlastnými aktivitami cez zážitok vytvorili vlastnú skúsenosť, ako vymeniť defekt, ako jazdiť na bicykli, poznať pravidlá a hlavne, že to všetko robia pre svoje zdravie. Všetky aktivity sme v závere ukončili vetou:

Sme jedna veľká rodina, ktorá má spoločnú vášeň a to jazdu na bicykli. Od dnes už budeme chodiť deti do školy iba ako?

Do školy na bicykli!

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri