Základná škola, Jelka

Všetko to začalo rozhlasom…

Naša žiacka školská rada bola poverená oznámiť prihlásenie sa našej ZŠ do kampane „do školy na bicykli“. Na škole máme 265 žiakov. Pri dochádzaní do školy na bicykli sme dosiahli najvyšší počet 25 bicyklov a kolobežiek, ktoré žiacka rada napočítala. Keď sme spolu s deťmi viedli diskusiu, prečo deti nechodia na bicykloch alebo kolobežkách do školy, tak hlavným dôvodom na prvom stupni boli rodičia. Rodičia, ktorí im nedovolili, alebo sa ponáhľali do práce, a tak deti nemohli využiť bicykel alebo kolobežku. Na druhom stupni boli dôvody: blízkosť školy od bydliska a zlé odkladanie bicyklov a kolobežiek (strach z krádeži). Aj napriek nízkym číslam celková mobilita sa zlepšila. Veľa žiakov chodí do školy peši a nevyužíva autá.

Na škole sa viedli diskusie hlavne so mnou. Keďže ja ako koordinátor súťaže na našej škole, chodím do práce na bicykli a okrem toho venujem všetok svoj voľný čas cyklistike. Žiakov zaujímali najazdené kilometre, rýchlosť, druh a oprava môjho bicykla. Bolo nesmierne zaujímavé sa na danú tému s nimi rozprávať, lebo to bolo o niečom inom niečo, čo ich zaujíma a nie je to povinné. Okrem rozhovorov sa žiaci zapájali rôznymi projektami, kresbami a maľbami na tému bicykel. Aj keď kampaň oficiálne skončila aj naďalej sa pokúsim o lepší a hlavne zdravší spôsob dopravy do školy.

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri