Základná škola J. A. Komenského, Púchov

https://www.youtube.com/watch?v=anly6MJB17o&feature=youtu.be&ab_channel=MiroslavMudr%C3%A1k

Komenčák na bicykloch

Tento školský rok sa pre nás, žiakov zo ZŠ J. A. Komenského, začal dosť netradične. Naša škola sa zapojila do celoslovenskej súťaže  „Do školy na bicykli.“ Cieľom súťaže bolo dať do pohybu čo najviac žiakov, zamestnancov, rodinných príslušníkov, aby urobili niečo nielen pre svoje zdravie, ale aj pre životné prostredie. Každé ráno stálo pri našej škole mnoho áut, ktoré vozili žiakov do školy. Situácia sa už po prvých dňoch viditeľne zlepšila, no stále sme neboli spokojní.

Hneď na začiatku súťaže sme zorganizovali fotografickú akciu a fotografie z nej uverejnili na školskej stránke aj facebooku. Prialo nám aj počasie. Niektorí žiaci prišli zďaleka. Napríklad náš deviatak Tomáš Jancík, prišiel z obce Lazy pod Makytou, vzdialenej od Púchova až 18 km. Tímového ducha našli v sebe aj zamestnanci školy –  naše pani učiteľky, kuchárky, pán školník, ale aj pani ekonómka či pán zástupca.

Naša propagačná fotoakcia v prvých dňoch súťaže bola úspešná a so zvyšujúcim sa počtom žiakov, ktorí prišli do školy na bicykli či kolobežke, sa zvyšovali  aj nároky na parkovacie miesta pre bicykle.

Neváhali sme a už v stredu 23.09. na nultej a prvej hodine technickej výchovy za pomoci našej pani riaditeľky a pani učiteliek sme rozšírili jednu časť parkovacieho miesta pre celú školu. Zatiaľ čo naši spolužiaci priebežne prichádzali do školy, my sme pracovali ako včielky. A že nám to išlo od ruky? Veď posúďte sami 🙂

Začiatok posledného týždňa súťaže sme využili na dokončenie nového parkovacieho miesta pre bicykle a kolobežky. Znova sa zapojilo veľa žiakov a najväčší kus práce odviedli žiaci 9.B.  Pevne veríme, že si na tomto mieste budeme môcť v blízkej dobe umiestniť cyklostojany, ktoré snáď vyhráme v tejto súťaži. Podmienky pre parkovanie bicyklov a kolobežiek by tak v našej škole dostali úplne iný rozmer.

So súťažou sme sa rozlúčili spoločne  vytvorením cyklohada na školskom ihrisku za budovou školy. Pani riaditeľka pri tejto príležitosti poďakovala všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže a odmenila najaktívnejšie triedy 1. a 2. stupňa. Stali sa nimi triedy 3.B a 6.B. Zároveň ocenila najšikovnejších pisateľov mini blogov, ktorých vyhodnotila porota. Na vyhodnotenie sa prišli pozrieť aj  žiaci z iných škôl.

Touto súťažou sme počas 10 dní dali do pohybu 589 žiakov a niekoľkých dospelákov – rodičov i zástupcov mestskej polície, ktorí každé ráno  vo zvýšenej miere dozerali na bezpečnosť v okolí našej školy. Zrealizovali sme tak aktivity, o ktorých sme ani netušili, že sme schopní ich uskutočniť. Zistili sme, že nadchnúť sa pre správnu vec a  vložiť energiu na jej realizáciu je v týchto pandemických časoch až príjemne nákazlivé a zároveň vytvára okolo nás okrem priateľskej atmosféry aj m a l é – v e ľ k é   d i  v y.

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri