Základná škola I.B. Zocha, Revúca

Sme základná škola Ivana Branislava Zocha, ktorá sídli v Revúcej. V meste máme tri základné školy, ale naša je najmenšia. S mobilitou sme však začali ako prví pred niekoľkými rokmi spomedzi všetkých škôl v našom okolí. Keď sme vyšli do ulíc a robili kampaň tejto akcie, ľudia nevedeli a ani nechápali o čo ide. Viacerí si mobilitu spájali s imobilitou a nerozumeli nášmu cieľu. Táto akcia „Európsky týždeň mobility“ sa stala neodmysliteľnou súčasťou našej školy každoročne. Zapojili sme sa aj tento rok, napriek dosahom pandémie Covid-19. Svojimi aktivitami, či trvalými opatreniami sme podporili tohtoročné motto kampane „Čistejšie ovzdušie pre všetkých“. Stala sa pre nás kľúčovou aktivitou pre jej obľúbenosť medzi našimi žiakmi. Náš „privátny“ cieľ sme splnili, pretože, slovo „mobilita“ u nás poznajú všetci. Mnoho našich žiakov, ale aj pedagogických a nepedagogických zamestnancov využíva čoraz viac na cestu do práce bicykel a vlastné nohy namiesto auta. Snažíme sa a pokúsime sa vytvoriť v našej škole priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností so zavádzaním trvalých opatrení a aktivít v prospech udržateľnej mobility a tím aj prispieť k zlepšovaniu kvality ovzdušia.

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri