Základná škola F.E. Scherera, Piešťany

Ako už všetci vieme, naša Zem má veľa problémov so životným prostredím. Odpadky sú na zemi, autá znečisťujú naše ovzdušie. Zvieratá a ľudia s takýmito podmienkami nedokážu žiť. Každá živá bytosť na tejto Zemi potrebuje dobré podmienky pre život. Preto potrebujeme spojiť sily a zachrániť našu planétu Zem i pre ďalšie generácie. Najlepšie je začať menej jazdiť autami. Ako každý vie, autá veľmi škodia prírode. No povedzte, nie je lepšie ísť do školy na bicykli alebo na kolobežke? Určite je! Nielenže pomôžete prírode a zvieratám okolo seba, ale aj vy môžete urobiť niečo pre svoje zdravie. Dúfame, že nás podporíte zachrániť Zem. Ešte je čas! Preto príď do školy na kolobežke, bicykli, autobusom, či pešo, aspoň tieto dva týždne!

Vďaka i jej výzve sa počas týchto dvoch týždňov zapojilo do projektu :
21,54% žiakov, ktorí prišli do školy na bicykli alebo  kolobežke,
3,12% žiakov chodilo do školy MHD, prímestskou dopravou,
71,42% žiakov chodilo do školy pešo,
3,92 % žiakov sa vozilo s rodičmi autom.

Žiaci počas kampane robili rôzne sprievodné aktivity, kreslili v rámci hodín výtvarnej výchovy i na hodinách informatiky svoje cesty do školy na bicykli i kolobežke, žiaci II. stupňa robili prezentácie v PowerPointe o histórii bicyklov, príspevky do školského časopisu.
V rámci triednických hodín sa konali besedy na témy dopravnej výchovy, zlepšenia bezpečnosti cesty do školy, nedostatku stojanov na bicykle.
Vzorom pre žiakov boli i zamestnanci školy, ktorí dochádzajú do práce na bicykli, počnúc pánom školníkom i pani učiteľkami. Tiež pani učiteľky i rodičia, ktorí sa zapojili do celoslovenskej kampane: „Do práce na bicykli 2020“, ktorá sa konala počas septembra . Naše 4 pani učiteľky v tíme :“Sovičky“  v meste skončili na 10.mieste , najazdili 482,66 km a ušetrili 123,21 kg CO2. I vďaka ním naše mesto Piešťany vyhralo kompletné cyklostanovište (cyklostojany doplnené o verejnú cyklopumpu).
Pochvalu si zaslúži každý, kto prišiel do školy pešo, na kolobežke, či bicykli.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník!

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri