Základná škola, Domaniža

Myšlienka presunu do školy na bicykli driemala v žiakoch i niektorých učiteľoch už dlhší čas, no reálnejšiu podobu nabrala po rozhovoroch s vedením školy i pánom starostom. Hovorili sme o potrebe alternatívy k presunu do školy autom s rodičmi, nakoľko výsledky týždenného pozorovania v areáli ZŠ nám ukázali, že veľké percento žiakov rodičia vozia až ku škole. Kľúčovým sa javilo vybudovanie vhodného odkladacieho priestoru pre bicykle.

Keďže sme sa mohli oprieť o veľkú podporu zo strany rodičov, vedenia školy i Obce Domaniža, mohli sme sa so žiakmi terajšej 9.A pustiť do práce na stavbe prístrešku. Počas prázdninových dní si teda deti pod vedením majstrov spomedzi rodičov a priateľov školy vyskúšali položenie obrubníkov i dlažby, stavbu drevenej konštrukcie, montáž stojanov…. Nakoniec prišli pomôcť aj mnohí žiaci z iných tried (od prvákov po deviatakov), pomáhali otcovia, dedkovia, babičky aj turisti….. Niekedy sme mali dokonca viac záujemcov o prácu zo strany žiakov ako práce samotnej.

K začiatku školského roka bolo dielo hotové. Po absolvovaní diskusií s pánmi policajtami a doladení dopravného značenia pri výjazde z areálu školy už nič nebránilo deťom i učiteľom prísť do školy na bicykli. A aj keď daždivé a hmlisté počasie v našej doline oslabilo počty zapojených do tohtoročnej kampane, veríme, že ešte najazdíme spolu so žiakmi cestou do školy veľa zdravých kilometrov.

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri