Základná škola, Dolný Ohaj

 

Na Základnej škole s materskou školou Juraja Holčeka sa snažíme podporovať deti v aktívnom životnom štýle aj pomocou cyklistiky. Už minulý rok sme zaviedli cyklistický krúžok, ktorý mali v obľube žiaci prvého po deviaty ročník. Pravidelne sme sadli na bicykel a objavovali naše okolie, preto sme sa s veľkou radosťou zapojili do vašej súťaži.

Pre motiváciu žiakov a žiačok sme usporiadali dvojtýždňovú súťaž o najpoctivejšieho cyklistu, kde deti mali za úlohu každý deň prísť do školy na bicykli. Napriek počasiu sa to podarilo sedemnástim žiakom resp. žiačkam. Tí boli odmenení kľúčenkou s tematikou cyklistiky. Aby sme dostali do povedomia cyklistiku ešte viac, zorganizovali sme súťaž o najpomalšieho cyklistu. Pravidlá boli jednoduché. Úlohou bolo prejsť určenú trasu v čo najdlhšom možnom čase bez dotyku tela so zemou, zároveň nesmeli zmeniť smer jazdy kolmo na dráhu. V každej triede sme následne udelili titul: „najpomalší cyklista triedy“. Víťazi získali diplom s netradičným titulom.

Cyklistiku sme nepropagovali len v mimoškolských aktivitách, ale zaradili sme ju aj na hodinách telesnej a športovej výchovy. Obsah hodiny pozostával najmä z rôznych štafetových hier. Nakoniec sme si ukázali kontrolu a servis bicykla pred jazdou a skúsili sme si opraviť defekt.

Do súťaže sme zapojili aj pedagógov, ktorí sa snažili do školy prichádzať bicyklom. To malo veľmi dobrú odozvu u žiakov, ktorí si uvedomili, že aj keď môžeme chodiť na aute, prišli sme bicyklom.

V priloženej prezentácii prikladáme fotodokumentáciu sprievodných súťaží, diplomov a kľúčeniek. Ako bonus jedna fotka z minulého školského roka, keď sme ešte mohli bicyklovať a objavovali sme rieky v okolí našej obce.

Prezentácia kampane:

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri