Základná a materská škola Ul. sv. Gorazda, Žilina

Aj naša ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda v Žiline sa tento rok zapojila do kampane „Do školy na bicykli“. Formou rozhlasu a stránky Edupage sme informovali žiakov a rodičov o plánovanej akcií.

Sme mestská škola a väčšina deti dochádza autom alebo autobusom, preto bolo našim hlavným cieľom motivovať žiakov, aby skúsili aj iný, alternatívny, zdravší, zábavnejší, rýchlejší a navyše šetrnejší spôsob dopravy. Od starších žiakov sme dostali požiadavku o možnosti zapojenia sa do akcie aj na skateboarde, pretože tento spôsob dopravy je u nich momentálne vo veľkej obľube.

Počas 5 dní prišlo do ZŠ na bicykloch, kolobežkách a skateboardoch spolu 273 žiakov. Na piatok sme vyhlásili pokus o rekord. Týmto spôsobom sa nám podarilo namotivovať v jednom dni až 92 žiakov, ktorí vymenili dopravné prostriedky so spaľovacím motorom za zdravší spôsob prepravy nielen pre nich, ale aj pre životné prostredie.

„Do školy na bicykli“ u nás nebolo len o tom, prísť na vyučovanie inak. Ale aj o zmene myslenia v oblasti dopravy a ekológie. Preto sme pre našich žiakov pripravili súbor prednášok s odborníkmi na túto tému. Navštívili sme dopravné ihrisko, absolvovali besedy s dopravnými policajtami, ekológom a svoju kreativitu mali žiaci možnosť prejaviť na hodinách výtvarnej výchovy a slovenského jazyka.

Ďakujeme vyhlasovateľovi súťaže Cyklokoalícia pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR za úžasnú akciu. Dúfame, že táto tradícia bude pokračovať naďalej a bude sa do nej zapájať stále viac mladých ľudí.


Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri