Základná a materská škola, Podolínec

Naša škola  ZŠ s MŠ Podolínec sa zapojila do celoslovenskej kampane ,,Do školy na bicykli´´  s veľkým nadšením. Bola to veľká výzva pre našich žiakov, hlavne keď sa dozvedeli, že môžu získať pre svoju školu nové stojany na bicykle, keďže ich máme nedostatok. Chopili sa príležitosti a dochádzali do školy na bicykloch a kolobežkách. Každý deň netrpezlivo čakali, kým zaznamenáme ich počet. Ich plánom bolo zlepšovať sa každým dňom, no žiaľ nedosiahli sme tento stanovený cieľ. Aj keď sa počas druhého súťažného týždňa počasie zhoršilo, žiaci sa nenechali odradiť a ukázali, že nemajú dôvod nechať bicykel doma a budú zlepšovať svoju kondičku aj po ukončení súťaže. Vďaka Vášmu projektu, si mnohí žiaci uvedomili, že nemusia byť odkázaní na autá svojich rodičov. Do súťaže sme nezapojili materskú školu, z toho dôvodu, že je uzavretá ulica popri materskej škole kvôli rekonštrukcii cesty a verejného osvetlenia.

Ďakujeme Vám za úžasný projekt, a tiež aj všetkým zúčastneným žiakom a ich rodičom za nadšenie, s ktorým pristúpili k tejto kampani a prišli v jednotlivých dňoch do školy na bicykli či kolobežke. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže.

Veľká vďaka patrí aj účastníkom cestnej premávky  v Podolínci za zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť na cestách.

Organizátor
Partneri