Základná a materská škola, Nižné Ladičkovce

Veľmi som sa potešila, keď som dostala Váš e-mail ohľadom súťaže Do školy na bicykli. Sama mám bicykel rada už od detstva. Učím v obci, v ktorej som vyrastala ako dieťa. K starým rodičom  som veľmi často chodievala práve na bicykli. Som ochranárka prírody a naša škola je v jej krásnom objatí.

Po zaregistrovaní našej školy som požiadala rodičov o pomoc. Poniektorí ihneď súhlasili, a tí istí rodičia boli ochotní sprevádzať svoje deti do školy na bicykli aj v zhoršenom počasí. Aktívne sa zapájali celých 14 dní. Sme malá škola, ale o to sme šikovnejší, lebo sme odkázaní na vzájomnú pomoc a dobré medziľudské vzťahy.

1.deň súťaže dvaja z rodičov zabudli na bicykle, keďže oznam som rozposlala v piatok a rodičia sú zamestnaní. Popoludní sa deti vozili v čase ŠKD na bicykloch pred školou.

2.deň súťaže sa aktívne zapojili všetci žiaci našej školy. Jeden prváčik neodhadol svoje schopnosti a pri rýchlej jazde si mierne poranil pravý lakeť. Zhodou okolností som v tom čase mala rovnaký zdravotný problém ako on. Tak sme sa každý deň vzájomne podporovali – komu sa tá ranka zahojí skôr.

3.deň súťaže sa všetci žiaci našej školy aktívne dopravili do školy na bicykloch. Stále sa po vyučovaní vozili na bicykloch pred školou.

4.deň súťaže sa všetci žiaci znova dopravili do školy  na bicykloch a po vyučovaní sa vozili pred školou aj v blízkom okolí. Kreslili sme si svoj vlastný bicykel a urobili nástenku, čo je dobré pre zdravie. Riadeným rozhovorom sme spoločne došli k záveru, že zdravie udržiava pohyb, hygiena, zdravé jedlo a relax.

5.deň súťaže sa všetci žiaci aktívne dopravili do školy na bicykloch. Pri odchode domov na víkend som všetkých žiakov upozornila, že súťaž pokračuje aj ďalší týždeň.

No v priebehu víkendu sa počasie značne zmenilo. Rána  boli už chladné a sychravé a v pondelok ďalší týždeň bolo citeľne chladno .Z 13 stupňov sa ochladilo na 5 stupňov.   No 3 žiaci spolu so svojimi rodičmi boli odvážni a do školy vyprevadili svoje deti v zhoršených poveternostných podmienkach.

6.deň súťaže došli do školy na bicykli 3 žiaci. Nepriaznivé počasie nás donútilo ostať v triede a rozprávali sme sa o dopravných značkách pretože práve v 2.ročníku učím na hodine Prvouky tému: Bezpečnosť na ceste. Urobili sme si v priebehu tohto týždňa novú nástenku s názvom Dopravná výchova, kde máme spomenutý práve aj bicykel ako dopravný prostriedok.

7.deň súťaže sa do školy dostali iba 3 žiaci na bicykli a ostatní rodičia sa ospravedlnili, že z dôvodu obavy o zdravie svojich detí, nebudú chodiť na bicykloch do školy. Beriem na vedomie reakciu rodičov. Sú  to zamestnaní rodičia s hypotékou na krku, nemôžu si dovoliť ostať s deťmi doma, keďže je teraz ekonomická kríza. V našom regióne  je veľký problém zohnať si prácu. Tak tí, ktorí sú zamestnaní poctivo chodia do práce.

8.deň súťaže sa do školy dopravili na bicykli  zase 3 žiaci. Urobili sme si novú nástenku s témou:Zdravie. Usmernením žiakov sme došli k záveru,že vynikajúce zdravie máme vďaka  hygiene, pohybu,zdravému jedlu a relaxu. Jedna žiačka našej školy  nám dnes ochorela. Vzhľadom na jej zdravotný stav,a dôležitosť dodržiavania prísnych hygienických predpisov,je nás na fotkách iba 6.

9.deň súťaže sa dostavili na bicykli znova tí istí traja žiaci. Hrali sme sa v triede na dopravné ihrisko. Nemám fotografie,lebo v ten deň som zabudla mobil doma a požičané dopravné značky som musela vrátiť kolegyni z inej MŠ,lebo ich tiež potrebovala pri výučbe. Nevadí,aj takéto situácie sa stávajú v živote. Pri ďalšej súťaží,ktorú isto zase využijeme,už budem vedieť lepšie si všetko zariadiť. Teraz sme iba amatéri, časom budeme profesiónali.

10.deň súťaže zase tí traja žiaci prišli na bicykli do školy. Boli sme smutní,že už nebudeme fotiť jazdy na bicykloch, kresliť bicykle,ale sme šťastní,že sme boli účastníkmi tak super súťaže. Dobrý pocit na duši ,má iste väčšiu hodnotu ako víťazstvo. Ako sa vraví pri športe: „Sláva víťazom a česť porazeným“.

Sme víťazi v súťaži už len tým, že sme sa prihlásili. Je nás málo,tak by ste nás potešili a naštartovali Vašimi tričkami,ale keď sú šikovnejší žiaci ako my,s radosťou im prenecháme odmenu za ich snahu a aktivitu a my sa budeme snažiť  znova.

Vďaka Vašej aktivite som sa dohodla s rodičmi ZŠ a MŠ, že by sme mohli podobnú súťaž uskutočniť aj my v obci spolu s deťmi. Určiť si trasu a odjazdiť pár kilometrov na bicykli. Srdečne ďakujem za nápad na vynikajúcu spoločnú akciu s rodičmi. Ešte, aby nám počasie vydržalo.

Celej organizácií projektu DO ŠKOLY NA BICYKLI srdečne ďakujem za uvedomenie si dôležitosti pohybu pre ľudský organizmus hlavne  u detí v dnešnej modernej dobe áut a spestrenie vyučovacieho procesu počas dvoch týždňov. Takúto súťaž by ste ešte mohli zopakovať v jari s názvom : 100 jarných kilometrov na bicykli aj v lete, keď už je teplo a dá sa jazdiť oveľa častejšie na bicykli do školy. Naši žiaci chodili do školy  na bicykli skoro celý jún. Bolo vynikajúce počasie a rodičia sa tešili, že sa konečne otvorili školy aspoň na 1 mesiac.

Držme si všetci prsty, aby sa školy nezatvorili znova  a celému kolektívu  prajem veľa zdravia a veľa kilometrov na bicykli.

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri