Základná a materská škola, Mostová

S výzvou na túto súťaž som sa stretla na stránke Facebooku , nakoľko sa prihlásilo viacero škôl z nášho okresu. Nápad sa mi natoľko zapáčil, že som prihlásila aj našu školu, nakoľko naši žiaci tiež radi chodia do školy na bicykli. Našu školu navštevuje 150 detí, z toho 35 na prvom stupni a 115 detí vyšších ročníkov. Naša škola patrí k spádovým školám okolitých dedín. Chodia sem žiaci z Čierneho Brodu (1km), z Čiernej Vody (7km), z Vozokán (4,7km), z Tomášikova (7km) a z Košút (4km). Žiaci zo vzdialenejších obcí nemali bohužiaľ možnosť prichádzať do školy bicyklom, ale našli sa medzi nimi aj takí, ktorí si autobusom niesli kolobežky a trasu od zastávky do školy absolvovali na tomto dopravnom prostriedku. Deti pochádzajúce z Mostovej a Čierneho Brodu svedomito prichádzali do školy na bicykloch. Prvý týždeň boli deti motivovanejšie a aktívnejšie , nakoľko nám počasie vyhádzalo v ústrety. Deti rôznych ročníkov súťažili medzi sebou a každé ráno sa vypytovali na počty – ktorá trieda bola v daný deň prvá. Počasie sa nám ale v druhý týždeň pokazilo a tak sa nám počet bicyklov v stojanoch o troška znížil. Napriek tomu som na našich žiakov a na ich svedomitosť nesmierne hrdá.

Poloha našej školy je z hľadiska bezpečnej premávky nevýhodná. Naša škola sa nachádza vedľa vysoko frekventovanej hlavnej cesty, preto je dôležité každý deň zdôrazňovať žiakom, aby dbali na svoju bezpečnosť.  Vďaka tomuto projektu sme mali možnosť využiť priestor, aby sme na túto skutočnosť našich žiakov upozornili. Vypracovala som prezentáciu (v maďarskom jazyku), ktorú som predniesla na prvom aj na druhom stupni. Témou prezentácie bola  história bicykla, základná povinná aj nepovinná výbava bicykla a cyklistov a zásady bezpečnej jazdy na bicykli. Zdôrazňovala som pritom žiakom, že bicyklovanie je dôležité nie len z hľadiska nášho zdravia, ale aj z hľadiska ochrany nášho životného prostredia. Poprosila som tiež kolegyňu, ktorá vyučuje anglický jazyk, aby podobnú prezentáciu pripravila aj ona. Podarilo sa nám túto tému rozoberať aj na hodinách anglického jazyka, pričom si deti mohli precvičovať aj vedomosti z angličtiny. V rámci tejto hodiny pripravili aj projekty na danú tematiku.

Prvý súťažný týždeň ovplyvňoval aj prácu v školskom klube. Deti sa celý týždeň venovali téme bezpečnej premávky a bicyklovaniu. Spolu s vychovávateľkami  sme žiakom na školskom dvore zostavili menšie dopravné ihrisko aj s prekážkami, na ktorom si deti mohli zabicyklovať alebo zajazdiť na kolobežkách. Naši žiaci prvého stupňa navštívili aj dopravné ihrisko v Galante. Do projektu sa zapojili aj niektorí rodičia, spolu s ktorými sme na cestu vedúcu k budovám školy namaľovali tri dopravné značky: najvyššia povolená rýchlosť v areály školy, dopravnú značku cestičky pre cyklistov a dopravnú značku „Pozor deti!“.

Som nesmierne pyšná na žiakov našej školy, na kolegov, ale aj rodičov, že sa v takomto vysokom počte zapájali do súťaže, že mi kolegovia vo všetkom vychádzali v ústrety a rodičom za podporu, pomoc a dôveru voči nám.

Dúfam, že keď aj súťaž nevyhráme, nám tento projekt umožnil zdôrazniť, ako veľmi je zdravie ľudí a našej planéty dôležité.

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri