Základná a materská škola, Kamenná Poruba

NEBUĎ AUTOHOLIK!

Tak znelo heslo tohtoročnej kampane Do školy na bicykli v šk. roku 2020/2021. Cieľom kampane bolo motivovať žiakov, aby cestovali do školy ekologickým druhom dopravy.
Naša ZŠ s MŠ sa nachádza v centre obce Kamenná Poruba a svojou strategickou polohou ponúka skvelú možnosť, aby žiaci cestovali do školy inak ako automobilovou dopravou. Naši žiaci sú zvyknutí chodievať do školy pešo, či na kolobežke a bicykli.
Našim hlavným cieľom kampane bolo motivovať práve najmenších prvákov, aby našli záľubu v jazde do školy na bicykli, či kolobežke, čo sa podarilo. Z celkového počtu žiakov 1. ročníka začala dochádzať do školy polovica triedy, čo hodnotíme veľmi pozitívne.
Kampaň Do školy na bicykli žiakom nie je cudzia a pravidelne sa do kampane zapájajú. Pred začatím kampane sme motivovali žiakov, aby sa zapojili do kampane prostredníctvom školského rozhlasu, plagátov v priestoroch školy a ozname na web stránke školy (príloha). Do kampane sa ochotne zapojil aj pán školník a pani upratovačky, ktoré pomáhali so zapisovaním žiakov, organizáciou a pod. Žiaci sa s nadšením do súťaže zapojili a neodradilo ich ani nepriaznivé počasie.
Na konci kampane sme v rámci tried vyhodnotili najaktívnejších žiakov, ktorí absolvovali 10/10 jázd do školy na bicykli alebo kolobežke. Žiaci dostali diplom a kľúčenku v tvare bicykla (príloha).
Tešíme sa veľkému záujmu detí a pevne veríme, že aj naďalej budú dochádzať do školy pešo, na kolobežke alebo bicykli. 🙂

Plagáty:

          

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri