Základná a materská škola István Széchényiho s VJM Horné Saliby

Do projektu sme sa prihlásili prvýkrát. Žiaci našej školy pravidelne prichádzajú do školy na bicykli. Školu navštevujú aj žiaci zo susednej dediny, z Dolných Salíb. Vďaka novo vybudovanej cyklotrase medzi dedinami aj z Dolných Salíb chodia žiaci na bicykli. Vďaka projektu sme zistili, že tretina žiakov prichádza na bicykli a ďalšia tretina prichádza do školy pešo. Uprednostňujú prirodzený pohyb, majú radosť z cesty do školy. Počas našej kampane sme vyložili plagát na chodbu, aby každý žiak videl, že o čom je tento projekt a spolu so žiakmi sme pripravili video, v ktorom sa tiež ukáže , že veľmi radi chodia do školy aj pešo.Žiaci počas kampane boli nadšení a srdečne pripravovali jednotlivé úlohy.

Naším cieľom je vybudovať v areáli školy krajšie parkovisko pre bicykle i kolobežky. Chceme obnoviť doteraz používané parkovisko, ktoré je šedé a špinavé. Stojany sú staré a rozbité. Naším snom je získať financie a z vlastnej sily spolu so žiakmi vymaľovať a oživiť steny, vymeniť stojany a spríjemniť naše prostredie. Žiaci deviatej triedy pripravili pár náčrtov, ktoré by sa hodili do tohto priestoru. Sú to nápadité kresby, dôrazňujúce jazdu na bicykli. Som si istá, že vymaľované a skrášlené parkovisko by oslovilo aj ďalších žiakov a šlapali by sme spolu ešte viacerí do školy na bicykli.

 

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri