Základná a materská škola Čimhová

Tento projekt nás vždy potešil, nakoľko väčšia polovica žiakov chodí do školy na bicykli. Pri tejto príležitosti sme si urobili aj vedľajšie aktivity, ktoré sú veľmi dôležité pre bezpečnú jazdu na bicykli. Cesta do školy vedie po vedľajšej ulici, ktorá je menej frekventovaná.

1. Precvičovali se zručnosti jazdy na bicykli na školskom dvore a na ceste pred školou.
2. Preverili sme si vedomosti pri teste z dopravnej výchovy, aj s dopravnými značkami.
3. Venovali sme sa aj technickej časti – zloženie bicykla.

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri