Základná a materská škola, Bobrov

Naša škola ZŠ s MŠ Bobrov sa v dňoch od 21.9.2020 do 2.10.2020 zúčastnila kampane s názvom „Do školy na bicykli“. Žiaci to poňali v tom najlepšom slova zmysle. Ešte pred začiatkom kampane prezentovali svoje bicykle na obrázkoch, z ktorých vytvorili zaujímavú výstavku. V pondelok im už nič nebránilo tom, aby ukázali svojich vlastných bezmotorových tátošov prostredníctvom jazdy do školy. Takýmto spôsobom prispeli nielen k ochrane životného prostredia, ale urobili niečo pre svoje zdravie a zistili, že cesta do školy môže byť zaujímavejšia. Bicykle boli ich dopravným prostriedkom počas nasledujúcich dvoch týždňov. Žiaci prichádzali v hojných počtoch. Neodradila ich ani ranná hmla či daždivé počasie. V stredu 23.9.2020 prišlo na bicykli, kolobežke či skateboarde až 175 žiakov z celkového počtu 209 žiakov, čo tvorí takmer 84 %. Do kampane sa zapojili aj naši učitelia a zamestnanci školy.
Táto kampaň splnila svoj účel, pretože veľa žiakov chodí do školy na bicykli aj po jej skončení.

NAŠE DETI NIE SÚ AUTOHOLICI !!!

Žiaci boli o tejto kampani informovaní prostredníctvom školského webu, študentského parlamentu a plagátov, ktoré boli umiestnené v areáli školy.

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri