VLČANY – ZŠ s MŠ Vlčany 1547

Kampaň Do školy na bicykli  2022 prebehla na našej základnej škole bez problémov. Žiaci, ktorí zvolili spôsob príchodu do školy bicyklom alebo kolobežkou, prispeli k lepšej mobilite na škole a najviac svojmu zdraviu. Zapojením do tejto súťaže sme sa snažili priviesť ich k uvedomeniu, že siahnuť po bicykli je vždy lepšie, ako sa priviesť autom či autobusom. Máme žiakov, ktorí celoročne využívajú len bicykel, ale viac je takých, ktorí nie sú zrejme dostatočne motivovaní. Okrem diskusie na túto tému s cieľom inšpirovať ich k jazde na bicykli sme sa rozhodli zaujať ich aj inak.

Vymysleli sme preto sprievodnú aktivitu, ktorú sme nazvali: ,,Skamaráťme sa s bicyklom”.

Túto aktivitu sme zrealizovali na školskom dvore. Na začiatok sme považovali za dôležité oboznámiť žiakov  s konštrukciou  bicykla. V rámci bezpečnosti sme ich poučili o tom, aby si vždy pred jazdou skontrolovali svoj bicykel, hlavne brzdy, reťaz a pneumatiky s kolesami. Následne sme im na cyklistickú plochu postavili kužele, aby si vyskúšali jazdu na bicykli aj takýmto spôsobom. Žiaci  boli natešení, pretože málokedy majú možnosť absolvovať takú činnosť. Potom si zmerali svoje sily v súťaži- ,,Kto príde do cieľa skôr?”. Pripravili sme pre nich krátku cyklistickú trasu, ktorú mohli ľahko zdolať. Bolo vidieť snahu byť v cieli prví. Na záver sme boli zvedaví, či sme touto aktivitou prispeli k ich motivácii siahnuť po bicykli, preto sme celý program ukončili krátkou diskusiou. Žiaci priznali, že z takéhoto pohľadu sa na bicykel vôbec nepozerali. Boli sme spokojní, pretože žiaci pochopili, že bicykel nie je len obyčajný dopravný prostriedok, ale dá s ním aj zahrať, či zasúťažiť. Pobyt na čerstvom vzduchu s možnosťou zábavy s použitím bicykla mal u nás na škole úspech. Rozlúčili sme s úsmevom na tvári a s prísľubom, že bicykel použijeme tak často, ako sa bude dať, so slovami- ,,bicykel je náš kamarát”.

Organizátor
Partneri